Соколы

Соколы

21.05.2020

 

 

Набліжаецца дзень вызвалення нашай сінявокай Рэспублікі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. 3 ліпеня споўніца 76 год з той памятнай даты, калі летам 1944 года разам з усімі савецкімі воінамі, тры штурмавыя авіацыйнныя палкі: 218, 431, 874 - удзельнічалі ў аперацыі “Баграціён”.

 

Нямала слаўных старонак з летапісу гэтых авіацыйных палкоў звязана з нашай краінай, за вызвалення Слуцка адзначанна датай 29 чэрвення 1944 года. У той дзень 8 штурмавікоў ІЛ – 2 пад прыкрыццём 4 знішчальнікаў ЯК – 9 нанеслі сакрушальны удар па чыгуначнай станцыі Слуцк. Было знішчана 4 эшалоны, шмат тэхнікі і жывой сілы. Практычна станцыя выйшла са строю. Гэта была добрая дапамога воінам конна-механізаванай группы генерала І.А.Пліева, якая наступала на Слуцк. Пры выканнані гэтага баявога задання быў падбіты і загарэўся самалёт лейтэнанта М.Дробатава. Лётчык і паветраны стралок старшы сяржант А.Сакалоў загінулі. Яны паўтарылі подвіг экіпажа капітана М.Гастэлы. Загарэўшыся, штурмавік урэзаўся ў скапленне воінскіх эшалонаў. Вышыня дазваляла экіпажу пакінуць машыну і выкінуцца з парашутамі. Але вогненным факелам самалёт спікіраваў на ўцалелы ад налёту эшалон, што стаяў на пуцях і ўрэзаўся ў яго. Пажар імгненна ахапіў вагоны, ад выбуху і абломкаў самалёта загінула шмат нямецкіх салдат. Пасля вызывлення Слуцка астанкі лётчыка і стралка-радыста былі пахаваны паблізу станцыі, а пазней перанесены на гарадскія могілкі ў брацкую магілу савецкіх воінаў і партызан.

 

Авіяполк ў якім служыў М.Дробатаў атрымаў назву “Слуцкі”, як і два другіх штурмавых авіапалка, іх назвы выбіты на памятнай досцы, каля помніка салдату вызваліцелю, устаноўленаму ў цэнтры горада Слуцка. Дробатаў М.А. назаўсёда застаўся ў Слуцку, у памяці людзей. Яго імя ўвекавечана ў назве вуліцы нашага горада. Такія людзі кавалі перамогу над ворагам у суровыя дні Вялікай Айчыннай вайны. А было Міхаілу Дробатаву ўсяго 22 гады…

  

          

 

Васіль Цішкевіч - навуковы супрацоўнік Слуцкага краязнаўчага музея.

 

 

Приближается День освобождения нашей синеокой Республики от немецко-фашистских захватчиков. 3 июля исполнится 76 лет с той памятной даты, когда летом 1944 года вместе со всеми советскими воинами, три штурмовых авиационных полка: 218, 431, 874 - участвовали в операции “Багратион”.

 

Немало славных страниц из летописи этих авиационных полков связано с нашей страной, дата освобождения Слуцка определена 29 июнем 1944 года. В тот день 8 штурмовиков Ил-2 под прикрытием 4 истребителей ЯК-9 нанесли сокрушительный удар по железнодорожной станции Слуцк. Было уничтожено 4 эшелона, много техники и живой силы.  Практически станция вышла из строя. Это была хорошая помощь воинам конно-механизированной группы генерала И.А.Плиева, которая наступала на Слуцк. При выполнении этого боевого задания был подбит и загорелся самолет лейтенанта М. Дробатова. Лётчик и воздушный стрелок старший сержант А. Соколов погибли. Они повторили подвиг экипажа капитана М. Гастелло. Загоревшись, штурмовик врезался в скопление воинских эшелонов. Высота позволяла экипажу оставить машину и выброситься с парашютами. Но огненным факелом самолёт спикировал на уцелевший от налёта эшелон, стоявший на путях и врезался в него. Пожар мгновенно охватил вагоны, от взрыва и обломков самолета погибло много немецких солдат. После освобождения Слуцка останки летчика и стрелка-радиста были захоронены вблизи станции, а позже перенесены на городское кладбище в братскую могилу советских воинов и партизан.

 

Авиаполк, в котором служил М. Дробатов получил название “Слуцкий", как и два других штурмовых авиаполка, их названия выбиты на памятной доске, возле памятника солдату освободителю, установленному в центре города Слуцка. Дробатов М.А. навсегда остался в Слуцке, в памяти людей. Его имя увековечено в названии улицы нашего города. Такие люди ковали победу над врагом в суровые дни Великой Отечественной войны. А было Михаилу Дробатову всего 22 года…