Верхні замак Слуцка

Верхні замак Слуцка

18.10.2016

Беларусь у XIV–XVII стст. называлі «краіна замкаў». Амаль праз кожныя 30 – 40 км, адзначае вядомы даследчык беларускіх замкаў Міхась Ткачоў, тут стаяў пункт абароны вялікай ваколіцы – замак, створаны руплівай мазольнай працай нашага народа. Адным з іх быў і Слуцкі замак, ці, як яго называлі ў свой час, – «бастыён Літвы», маючы на ўвазе непрыступнасць слуцкіх умацаванняў і мужнасць яго абаронцаў. З 1395 па 1612 г. ім валодалі князі Алелькавічы, затым ён перайшоў да Радзівілаў.

Для таго каб уявіць, пры якіх абставінах узнік Слуцкі замак і якую ролю ён адыгрываў, нагадаем асноўныя падзеі ваеннай гісторыі Слуцка на працягу XIV–XVII стст.

У 1442 г. князь Свідрыгайла захапіў на некаторы час горад. У 1502 г. слуцакі двойчы адбівалі напад крымскіх татараў, якіх прыйшло пад сцены Слуцка больш як 6 тыс. У 1503 г. атрад крымскіх татараў у колькасці 3 тыс. чалавек быў адкінуты ад Слуцка за Прыпяць і разбіты каля Давыд-Гарадка. У 1505 г. татары былі зноў разбіты пад Слуцкам. Летам 1506 г. ужо 20 тыс. крымскіх татараў зноў былі разбіты слуцакамі. Тое ж паўтарылася ў 1508 г. Апошні паход татараў на Слуцк адбыўся у 1521 г. Акрамя таго, горад двойчы бралі ў аблогу войскі мяцежнага князя Глінскага. У 1595 г. Слуцк быў часова захоплены казакамі Севярына Налівайкі, якія добра «пачысцілі» горад, прыхапіўшы з сабою 12 лепшых гармат, 80 гакаўніц і 700 рушніц (ручной агнястрэльнай зброі), 500 коп грошаў літоўскіх, што раўнялася 348 кг серабра.

Паходы на Слуцк адбываліся і ў XVII ст., але ўжо з боку маскоўскіх ваявод. Пра гэта сведчаць не толькі пісьмовыя крыніцы, але і дадзеныя раскопак. У 1988 г. за Домам Саветаў падчас раскопах былі знойдзены сляды аднаго з такіх паходаў. Гэта каля 2 дзесяткаў людскіх чарапоў, на якіх ёсць сляды прымянення зброі. Прычым сярод забітых былі і мужчыны, і жанчыны. Па манетах, што былі тут жа знойдзены, можна вызначыць, што гэтая падзея адбылася ў другой палове XVII ст. і прыпадае на час аблогі горада войскамі князя А. Трубяцкога. Як бачым, бараніць было што і было ад каго. Таму на месцы былога дзядзінца летапіснага Случэска быў утвораны Верхні замак Слуцка, а на месцы былога вакольнага горада ўзнік Ніжні замак Слуцка.

В 1442 году князь Свидригайло захватил на некоторое время СлуцкВерхні замак Слуцка ўпершыню згадваецца ў пісьмовых крыніцах у 1409 г. Ён меў у плане круглую форму і займаў плошчу ў 1,5 га. Праз ручай Бычок быў перакінуты пад"ёмны мост, які вёў да замкавай брамы. Яна даволі высокая, мае чатыры ярусы бою, на якіх размяшчаліся гарматы. Над брамаю мясцілася вежа, на якой быў гадзіннік, што бачыўся здалёку. Вежу вянчаў медны шар, пакрыты пазалотаю, на якім была выява арла. Унутры замка знаходзіўся палац з чэсаных дубовых брусоў на каменным падмурку. Пляцоўка Верхняга замка абнесена магутнаю драўлянаю сцяною з вежамі, якія ўзвышаліся не толькі над горадам, але і над усёй ваколіцаю. Вось бадай і ўсё, што можна знайсці ў пісьмовых крыніцах пра знешні выгляд Верхняга замка Слуцка.

Слуцк дважды брали в осаду войска мятежного князя ГлинскогоІx можна дапоўніць археалагічнымі звесткамі. Падчас раскопак сабрана каля 2 дзесяткаў каменных ядраў. Яны акуратна вычасаны з шэрага граніту, адшліфаваныя, гладкія. Дыяметр 10,5 – 13,5 см, вага 1,8 – 2,6 кг. Канешне, гэтыя ядры былі недасканалыя. Ад перападаў тэмпературы яны трэскаліся, крышыліся. Напрыканцы XVI ст. ужо былі ядры жалезныя. Але і яны мелі недахоп, бо баяліся вільгаці, іржавелі. Каб прадухіліць гэта, іх пакрывалі волавам. Аднак гэта было дорага і таму іх пачалі змазваць смальцам ці алеем. У XVIII ст. з"явіліся чыгунныя ядры. Знойдзена і значная колькасць чарапкоў посуду. У гэты час посуд быў даволі разнастайны. Так, кухонны посуд прадстаўлены рынкамі (Рынка – патэльня на трох ножках, збоку мела ўтулку, куды ўстаўлялася драўляная ручка), гаршкамі, макотрамі. Рынкі выкарыстоўваліся для смажання мяса, рыбы і інш. У гаршках гатавалі кашу, поліўку, юшку. Макотры па выгляду троху падобны на гаршкі, але мелі шырокае вусце. Яны выкарыстоўваліся для закваскі цеста, расцірання маку, прыгатавання пірага. Сталовы посуд прадстаўлены міскамі і паўміскамі, а з канца XVI ст. талеркамі і сподачкамі, чашкамі. Для пітва выкарыстоўваліся кубкі, куфлі, чаркі. Для транспарціроўкі вады ці віна ўжываліся біклагі. Яны былі круглыя, дыяметрам 18 – 22 см, мелі вузенькае горла і па баках вушкі, праз якія чаплялася вяроўка.

Быў ва ўжытку ў XVI–XVII стст. і шкляны посуд. Гэта кварты, шкляніцы, чаркі. Большасць іх выраблена з зялёнага шкла мясцовай вытворчасці. Але сустракаюцца і вырабленыя з сіняга шкла. Посуд з сіняга шкла выраблялі на Украіне, у мястэчку Чаркасы. Таму такі посуд і называўся тады чаркаскім. Пазней Радзівілы наладзілі вытворчасць такога посуду ва Урэччы, які па сваіх якасцях быў лепшы за чаркаскі. Падчас раскопак знойдзена больш за дзесятак гліняных шарыкаў для гульні дыяметрам 1,7 – 2,7 см і вагою 4,7 – 13,75 г. Гэта так званы мурмельшпіль, што ў перакладзе з нямецкай мовы азначае «гульня ў каменьчыкі». Такія «каменьчыкі» вядомы і па раскопках іншых гарадоў: Віцебска, Мінска, Клецка. Ёсць меркаванні, што гэтая гульня была запазычана ад наёмных салдат з Заходняй Еўропы.

Рынка – сковорода на трёх ножках, сбоку имела втулку, куда вставлялась деревянная ручкаДля тых, хто выйграў у гульнях грошы, а звычайна гэта была медная драбяза – «соліды», мелася магчымасць скласці іх у скарбонку. Знойдзены і скарбонкі. Яны выраблены з гліны ў выглядзе цыбуліны. Аб"ём гэтых скарбонак быў 35 – 40 см куб. Збоку рабілася шчыліна, разлічаная на дробныя манеты.

Ну а калі хто прайграў? Таму заставалася з прыкрасці закурыць люльку. Большасць з тых, што вырабляліся ў XVII ст., мелі простую форму. Але часам сустракаюцца і адмысловыя, напрыклад, у выглядзе прыгожага жаночага чаравічка. Відаць, хто-ніхто з паноў-шляхты адчуваў двайную асалоду: і люльку курыў, і за чаравічак трымаўся.

Ну а якія забаўкі былі ў дзятвы на той час? Знойдзены гліняныя фігуркі птушак і жывёл, якія вабілі яшчэ і сваім музычным прызначэннем, бо былі зроблены як свістулькі. Такія цацкі таксама сустракаюцца ў шмат якіх гарадах у пластах XVI–XVII стст. і мала чым адрозніваюцца ад сучасных, што вырабляюць майстры традыцыйных промыслаў.

Забудова таго часу па-ранейшаму заставалася ў асноўным драўлянаю. Праўда, у гэты час змяняецца выгляд печы. Яны пачалі абкладацца кафляю. У XIV–XV стст. кафля нагадвала сваім выглядам невялікія збаночкі, якія ўмацоўваліся ў тулава печы і выконвалі ролю своеасаблівых каларыфераў – прыстасаванняў для награвання паветра, што дазвалялі даўжэй захоўваць у хаце цяпло. Напрыканцы XV ст. з"явілася кафля, падобная на міскі з прамавугольным вусцем. На пачатку XVI ст. вусце гэтых кафляў пачалі закрываць пласцінаю, якая мела маляўніча выразаныя адтуліны. Пазней гэтыя пласціны пачалі рабіць глухімі і змяшчаць на іх выявы розных раслін, кветак, жывёл, міфічных істот. У XVII ст. кафля павялічваецца ў памерах, часам пакрываецца зялёнаю ці шматколернаю паліваю. На некаторай з іх размяшчаюцца геральдычныя сюжэты. У прыватнасці, знойдзена кафля, на якой маецца выява арла, на грудзях якога трохкутны шчыт з відарысам на ім трох паляўнічых ражкоў. Гэта ўласны герб князёў Радзівілаў.

В горшках варили кашу, похлёбку, ухуДа ліку унікальных рэчаў належыць знаходка кафлі з выяваю крылатага каня – Пегаса. Гэты сюжэт быў уласцівы выключна для Слуцка і больш нідзе на Беларусі і за яе межамі невядомы. Кафля з такой выяваю была знойдзена ў 1985 г. падчас раскопак на Верхнім замку. Памеры пласціны гэтай кафлі 19,5 x 19,5 см. Пласціна пакрыта зялёнай палівай. На ёй у тэхніцы высокага рэльефу выкананы відарыс крылатага каня ў абрамленні вянка з лісцем. На гуньцы каня маецца выява трох сумешчаных лацінскіх літар «В R D», што расшыфроўваюцца як «Багуслаў Радзівіл дукс» (князь).

Хто такі Багуслаў Радзівіл? Гэта сын Януша Радзівіла, які ажаніўся ў 1612 г. з князёўнаю Соф"яй, што паходзіла з роду Алелькавічаў, і стаў слуцкім князем. Пасля яго смерці ў 1620 г. уладальнікам Слуцка стаў іх сын Багуслаў, вельмі адукаваны на той час чалавек. Відаць, еўрапейская адукацыя і любоў да мастацтва і літаратуры прывялі маладога князя да думкі ўзяць для Слуцка – свайго спадчыннага ўладання – выяву Пегаса, які, згодна з грэчаскай міфалогіяй, выбіў на гары Гелікон крыніцу Іпакрэну, вада якой натхняла паэтаў. Як бы там ні было, скажам, што Багуслаў Радзівіл меў рацыю абраць такі герб для свайго горада. Случчына дала багата таленавітых людзей беларускай культуры.

Макитры по виду немного похожи на горшки, но имели широкое устье. Они использовались для закваски теста, растирания мака, приготовления пирогаТакая ж кафля, але пакрытая ўжо шматколернаю паліваю, захоўваецца ў Слуцкім краязнаўчым музеі, куды яе перадалі ў 1958 г. рабочыя, што бурылі печ у нейкім старым будынку. Даследчык беларускіх гербаў Анатоль Цітоў адзначае такую ж выяву крылатага каня і на некаторых пячатках Слуцка XVII–XVIII стст. На яго думку, гэтая выява і была гербам Слуцка на той час. Дык, можа, ёсць сэнс сёння адрадзіць гэты герб?

Што ж акружала Верхні замак у гэты час?

На поўнач ад яго размяшчаўся Ніжні замак, які аддзяляўся ад Верхняга абарончым ровам з вадою. Ніжні замак быў умацаваны валам і драўлянымі збудаваннямі. На яго тэрыторыі размяшчаліся тры палацы, зробленыя з чэсанага брусу. Тут былі замкавая стайня і іншыя гаспадарчыя пабудовы. Абодва замкі амываліся водамі Случы і Бычка, паднятымі плацінамі.

Другая частка Слуцка, так званае Новае месца, размяшчалася на левым беразе ракі Случ. Цэнтрам абароны Новага месца быў Новы замак, узведзены напрыканцы XVI ст.

Увесь Слуцк, за выключэннем двух прадмесцяў – Астроўскага і Трайчанскага, акружаў земляны вал з бастыённымі ўмацаваннямі і вадзяным ровам. Увайсці на тэрыторыю горада можна было толькі праз брамы, якіх было чатыры: Віленская, Капыльская, Астроўская і Новамейская. Агульная даўжыня гарадскіх умацаванняў дасягала напрыканцы XVIII ст. 3 км 840 м.

Это так называемый мурмельшпиль, что в переводе с немецкого языка означает «игра в камешки»За абарончым валам, г. зн. за межамі горада, у XVII–XVIII стст. размяшчаўся могільнік. Непадалёку ад таго месца, дзе некалі знаходзіўся вал XVIII ст., рабочыя, што вялі земляныя работы ў 1990 г., на глыбіні каля двух метраў выкапалі дубовую труну і побач каменны, грубачэсаны крыж. I форма крыжа, і канструкцыя труны дазваляюць меркаваць, што гэтае пахаванне адносіцца да XVII ст.

У Слуцку на той час знаходзілася шмат вайскоўцаў. Акрамя наёмнага войска Радзівілаў, якое складалася ў асноўным з венгерскай пяхоты, горад меў уласнае апалчэнне. Яно складалася з чатырох палкоў, якія падзяляліся на сотні і дзесяткі. Кожны полк меў свой сцяг, а сотні і дзесяткі – сцяжкі і прапарцы. Меўся свой камандны састаў: палкоўнікі, сотнікі і дзесятнікі. Іх усіх прызначаў гарадскі магістрат. Усе апалчэнцы Слуцка абавязаны былі мець халодную і агнястрэльную зброю. Калі ж не было агнястрэльнай зброі, апалчэнец у выпадку нечаканай небяспекі абавязаны быў прынесці з сабою на гарадскі вал пяць камянёў памерам з кулак.

Мяшчане Слуцка доўгі час хадзілі ўзброенымі і ў мірны час. Аднак у 1661 г. Багуслаў Радзівіл у мэтах унутрыгарадской бяспекі прапанаваў захоўваць зброю ў гарадскім цэйхгаузе. Пры гэтым гарантавалася, што ніхто іншы, акрамя ўладальніка зброі, яе не возьме.

Гарадскім уладам Слуцка Б. Радзівіл прадпісваў рэгулярна праводзіць заняткі і спаборніцтвы па стральбе. Заняткі праводзіліся кожны месяц у спецыяльным месцы. У спаборніцтвах удзельнічалі сам князь і яго сям"я. Стралку, які займаў першае месца, у якасці прыза даваўся мушкет, за другое месца – шабля, за трэцяе – піка. Акрамя таго, пераможцы мелі права на працягу года без пошліны ў гарадскую казну вырабляць гарэлку.

Кафель с изображением городского герба. Из архивов Слуцкого музеяСярэдневяковы Слуцк быў і буйным вытворцам зброі. Тут працавала «людвісарня», дзе адлівалі гарматы, мелася парахавая майстэрня, вырабляліся многія віды халоднай і ручной агнястрэльнай зброі.

Важнае месца ў дзейнасці гарадскіх улад займаў догляд гaрадскіх умацаванняў. Спецыяльныя дазорцы сачылі, каб на гарадскіх валах не пасвілася скаціна. Усё гарадское насельніцтва абавязана было штогод прымаць удзел у рамонце ўмацаванняў. Але з цягам часу ад гэтай работы можна было адкупіцца, унёсшы ў гарадскую скарбонку грошы. На гэтыя грошы гарадскія ўлады наймалі прафесійных цесляроў, муляраў, грабароў, якія і рамантавалі гарадскія ўмацаванні. Акрамя таго, на гэтыя работы прымусова накіроўваліся зладзеі і жанчыны лёгкіх паводзін – «распусты», як пра іх сказана ў пастанове слуцкага магістрата. Іх затрымлівалі ў корчмах і накіроўвалі на самыя брудныя работы: чысціць вуліцы і вычэрпваць твань з абарончых равоў.

Вялікая ўвага надавалася і харчовым запасам гараджан. На выпадак аблогі кожная сям"я павінна была мець запас хлеба не менш як на год. Выключэнне было толькі для старых, калек і жабракоў, якіх слуцкі магістрат браў на сваё ўтрыманне.

Добра была наладжана ў горадзе і супрацьпажарная служба. Кожную нядзелю магістрат праводзіў агляд інвентару: бочак з вадою, драбін, вёдраў, вяровак, бусакоў – «гакаў». Раз на год праводзіўся генеральны агляд усёй супрацьпажарнай маёмасці горада. Таго, па чыёй віне ўзнік пажар, абкладвалі штрафам у 10 коп грошаў або садзілі на паўгода ў астрог. Калі гэта было зроблена наўмысна, то каралі жудаснаю смерцю – палілі жыўцом. Падчас аблогі горада пажар тушылі ў асноўным жанчыны. Месца мужчын было на гарадскім вале і сценах замка.

Сачылі гарадскія ўлады і за норавам гараджан. У дзесяць гадзін вечара званіў звон, які абвяшчаў пра канец усялякай дзейнасці. У корчмах гаспадары абавязаны былі тушыць святло і адпраўляць наведвальнікаў. Калі які-небудзь карчмар пасля сігналу не рабіў гэтага, ён плаціў штраф па аднаму злотаму за наведвальніка. П"яніц адпраўлялі начаваць у астрог, а назаўтра цэлы дзень прымушалі працаваць на карысць горада.

На той час Слуцк быў адзін з буйнейшых гарадоў Беларусі. Дзяк маскоўскага пасольства Трыфан Карабейнікаў, які пабываў тут у 1593 г., пісаў цару: «А Менска Слутский град больше, а у града в воротах и у Острога стоят воротники и стрельцы с рушницами, и в Острог иноземца, не сказав, не пустят».

Пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай напрыканцы XVIII ст. Слуцк апынуўся, па сутнасці, у глыбіні Расійскай імперыі. Яго ўмацаванні страцілі сваё першапачатковае значэнне і паступова прыйшлі ў заняпад. Апошнія рэшткі слуцкіх умацаванняў XVII–XVIII стст. былі на працягу аднаго дня зрыты бульдозерам у 1986 г. пры будаўніцтве музычнай школы, што размешчана насупраць парку імя 850-годдзя Слуцка.

 

 

Лявон КАЛЯДЗІНСКІ

Пры падрыхтоўцы артыкула выкарыстаны матэрыялы М. Ткачова і іншых даследчыкаў. 

Верхний замок Слуцка

Беларусь в XIV–XVII вв. называли «страной замков». Почти через каждые 30 – 40 км, отмечает известный исследователь белорусских замков Михаил Ткачёв, здесь стоял пункт защиты огромных окрестностей – замок, созданный скрупулёзным мозолистым трудом нашего народа. Одним из них был и Слуцкий замок, или, как его называли в своё время, – «бастион Литвы», имея в виду неприступность слуцких укреплений и мужество его защитников. С 1395 по 1612 г. им владели князья Олельковичи, затем он перешёл к Радзивиллам.

Для того чтобы представить, при каких обстоятельствах возник Слуцкий замок и какую роль он играл, напомним основные события военной истории Слуцка в течение XIV–XVII вв.

Полихромный кафель с изображением герба СлуцкаВ 1442 году князь Свидригайло захватил на некоторое время город. В 1502 г. случчане дважды отбивали нападение крымских татар, которых собралось около стен Слуцка более 6 тысяч. В 1503 г. отряд крымских татар в количестве 3 тысяч человек был отброшен от Слуцка за Припять и разбит около Давид-Городка. В 1505 г. татары были снова разбиты под Слуцком. Летом 1506 г. уже 20 тысяч крымских татар опять были разбиты случчанами. То же повторилось в 1508 году. Последний поход татар на Слуцк состоялся в 1521 году. Кроме того, город дважды брали в осаду войска мятежного князя Глинского. В 1595 г. Слуцк был временно захвачен казаками Северина Наливайко, которые хорошенько «почистили» город, прихватив с собой 12 лучших орудий, 80 гаковниц и 700 ручниц (ручного огнестрельного оружия), 500 коп грошей литовских, что равнялось 348 кг серебра.

Походы на Слуцк происходили и в XVII в., но уже со стороны московских воевод. Об этом свидетельствуют не только письменные источники, но и данные раскопок. В 1988 году за Домом Советов во время раскопок были обнаружены следы одного из таких походов. Это около 2 десятков людских черепов, на которых есть следы применения оружия. Причём среди убитых были и мужчины, и женщины. По монетам, которые были тут же найдены, можно определить, что это событие произошло во второй половине XVII в. и приходится на время осады города войсками князя А. Трубецкого. Как видим, защищать было что и было от кого. Поэтому на месте бывшего детинца летописного Случеска был образован Верхний замок Слуцка, а на месте бывшего окольного города возник Нижний замок Слуцка.

Верхний замок Слуцка впервые упоминается в письменных источниках в 1409 году. Он имел в плане круглую форму и занимал площадь в 1,5 га. Через ручей Бычок был перекинут подъёмный мост, который вёл к замковым воротам. Она довольно высокая, имеет четыре яруса бойниц, на которых располагались пушки. Над воротами размещалась башня, на которой были часы, которые было видно издалека. Башню венчал медный шар, покрытый позолотой, на котором было изображение орла. Внутри замка находился дворец из тёсанных дубовых брусьев на каменном фундаменте. Площадка Верхнего замка обнесена мощной деревянной стеной с башнями, которые возвышались не только над городом, но и над всеми окрестностями. Вот, пожалуй, и всё, что можно найти в письменных источниках о внешнем виде Верхнего замка Слуцка.

Изразец с гербом Погоня из виленского Нижнего замка — резиденции великих князей литовских. XVI в.Их можно дополнить археологическими данными. Во время раскопок собрано около 2 десятков каменных ядер. Они аккуратно вырублены из серого гранита, отшлифованы, гладкие. Диаметр 10,5 – 13,5 см, вес 1,8 – 2,6 кг. Конечно же, эти ядра были несовершенные. От перепадов температуры они трескались, крошились. В конце XVI в. были уже ядра железные. Но и они имели недостаток, потому что боялись влаги, ржавели. Чтобы предотвратить это, их покрывали оловом. Однако это было дорого и поэтому их начали смазывать смальцем (жир, вытопленный из сала или нутряного жира. – В.Х.) или маслом. В XVIII в. появились чугунные ядра. Обнаружено и значительное количество черепков посуды. В это время сосуды довольно разнообразны. Так, кухонная посуда представлена рынками (Рынка – сковорода на трёх ножках, сбоку имела втулку, куда вставлялась деревянная ручка), горшками, макитрами. Рынки использовались для жарки мяса, рыбы и др. В горшках варили кашу, похлёбку, уху. Макитры по виду немного похожи на горшки, но имели широкое устье. Они использовались для закваски теста, растирания мака, приготовления пирога. Столовая посуда представлена мисками и полумисками, а с конца XVI в. тарелками и тарелочками, чашками. Для питья использовались кубки, бокалы, рюмки. Для транспортировки воды или вина применялись баклаги. Они были круглые, диаметром 18 – 22 см, имели узенькое горло и по бокам ушки, через которые цеплялась верёвка.

Была в употреблении в XVI–XVII вв. и стеклянная посуда. Это кружки, склянки, рюмки. Большинство их изготовлено из зелёного стекла местного производства. Но встречаются и изготовленные из синего стекла. Посуду из синего стекла производили на Украине, в местечке Черкассы. Поэтому такая посуда и называлась тогда черкасской. Позже Радзивиллы наладили производство таких сосудов в Уречье, которые по своим качествам были лучше черкасских. Во время раскопок найдено более десятка глиняных шариков для игры диаметром 1,7 – 2,7 см и весом 4,7 – 13,75 г. Это так называемый мурмельшпиль, что в переводе с немецкого языка означает «игра в камешки». Такие «камешки» известны и по раскопкам других городов: Витебска, Минска, Клецка. Есть предположения, что эта игра была заимствована от наёмных солдат из Западной Европы.

Для тех, кто победил в играх деньги, а обычно это была медная мелочь – «солиды», имелась возможность сложить их в копилку. Найдены и копилки. Они изготовлены из глины в виде луковиц. Объем этих сокровищниц был 35 – 40 кубических см. Сбоку делалась щель, рассчитанная на мелкие монеты.

Изразец с гербом Радзивиллов из Мирского замка. Конец XVI в.Ну а если кто проиграл? Тем оставалось с досады закурить трубку. Большинство из тех, что производились в XVII в., имели простую форму. Но иногда встречаются и специальные, например, в виде красивого женского башмачка. Видимо, кое-кто из господ-шляхты чувствовал двойное наслаждение: и трубку курил, и за башмачок держался.

Ну а какие развлечения были у детворы в то время? Найдены глиняные фигурки птиц и животных, которые манили ещё и своим музыкальным назначением, так как были сделаны как свистульки. Такие игрушки также встречаются во многих городах в слоях XVI–XVII вв. и мало чем отличаются от современных, что производят мастера традиционных промыслов.

Застройка того времени по-прежнему оставалась в основном деревянной. Правда, в это время меняется вид печей. Они начали обкладываться кафелем. В XIV–XV вв. кафель напоминал своим видом небольшие кувшинчики, которые укреплялись в теле печи и выполняли роль своеобразных калориферов – приспособлений для нагревания воздуха, что позволяло дольше сохранять в доме тепло. В конце XV в. появился кафель, похожий на миски с прямоугольным устьем. В начале XVI в. устье этих изразцов начали закрывать пластинами, имевшими красочно вырезанные отверстия. Позже эти пластины начали делать глухими и помещать на них изображения различных растений, цветов, животных, мифических существ. В XVII в. кафель увеличивается в размерах, иногда покрывается зелёной или многоцветной глазурью. На некоторых из них располагаются геральдические сюжеты. В частности, найден кафель, на котором имеется изображение орла, на груди которого треугольный щит с изображением на нем трёх охотничьих рогов. Это собственный герб князей Радзивиллов.

К числу уникальных вещей принадлежит находка кафеля с изображением крылатого коня – Пегаса. Этот сюжет был присущ исключительно для Слуцка и больше нигде в Беларуси и за её пределами неизвестен. Кафель с таким изображением был обнаружен в 1985 году во время раскопок в Верхнем замке. Размеры пластины этого кафеля 19,5 x 19,5 см. Пластина покрыта зелёной глазурью. На ней в технике высокого рельефа выполнено изображение крылатого коня в обрамлении венка с листьями. На попоне лошади имеется изображение трёх совмещённых латинских букв «В R D», что расшифровываются как «Богуслав Радзивилл Дукс» (князь).

Образ крылатого коня и на некоторых печатях Слуцка XVII–XVIII вв.Кто такой Богуслав Радзивилл? Это сын Януша Радзивилла, который женился в 1612 г. на княжне Софье, что происходила из рода Олельковичей, и стал слуцким князем. После его смерти в 1620 г. владельцем Слуцка стал их сын Богуслав, очень образованный на то время человек. Видимо, европейское образование и любовь к искусству и литературе привели молодого князя к мысли взять для Слуцка – своего наследственного владения – изображение Пегаса, который, согласно греческой мифологии, выбил на горе Геликон источник Гиппокрену, вода которой вдохновляла поэтов. Как бы там ни было, скажем, что Богуслав Радзивилл был в праве выбрать такой герб для своего города. Случчина дала много талантливых людей белорусской культуры.

Такой же кафель, но покрытый уже многоцветной поливой, хранится в Слуцком краеведческом музее, куда её передали в 1958 г. рабочие, которые рушили печь в каком-то старом здании. Исследователь белорусских гербов Анатолий Титов отмечает такой же образ крылатого коня и на некоторых печатях Слуцка XVII–XVIII вв. По его мнению, этот образ и был гербом Слуцка в то время. Так, может, есть смысл сегодня возродить этот герб?

Что же окружало Верхний замок в это время?

К северу от него располагался Нижний замок, который отделялся от Верхнего оборонительным рвом с водой. Нижний замок был укреплён валом и деревянными сооружениями. На его территории располагались три дворца, сделанные из тёсанного бруса. Здесь были замковая конюшня и другие хозяйственные постройки. Оба замка омывались водами Случи и Бычка, поднятыми плотинами.

Вторая часть Слуцка, так называемое Новое место, располагалась на левом берегу реки Случь. Центром защиты Нового места был Новый замок, возведённый в конце XVI в.

Весь Слуцк, за исключением двух предместий – Островского и Свято-Троицкого, окружал земляной вал с бастионными укреплениями и водяным рвом. Войти на территорию города можно было только через ворота, которых было четверо: Виленские, Копыльские, Островские и Новамейские. Общая длина городских укреплений достигала в конце XVIII века 3 км 840 м.

За оборонительным валом, т.е. за пределами города, в XVII–XVIII вв. располагался могильник. Неподалёку от того места, где когда-то находился вал XVIII в., рабочие, которые вели земляные работы в 1990 г. на глубине около двух метров выкопали дубовый гроб и рядом каменный, грубо тёсаный крест. И форма креста, и конструкция гроба позволяют предположить, что это захоронение относится к XVII в.

Образ крылатого коня и на некоторых печатях Слуцка XVII–XVIII вв.В Слуцке в то время находилось много военных. Кроме наёмного войска Радзивиллов, состоявшего в основном из венгерской пехоты, город имел собственное ополчение. Оно состояло из четырёх полков, которые делились на сотни и десятки. Каждый полк имел своё знамя, а сотни и десятки – стяги и прапоры. Имелся свой командный состав: полковники, сотники и десятники. Их всех назначал городской магистрат. Все ополченцы Слуцка обязаны были иметь холодное и огнестрельное оружие. Если же не было огнестрельного оружия, ополченец в случае неожиданной опасности обязан был принести с собой на городской вал пять камней размером с кулак.

Мещане Слуцка долгое время ходили вооружёнными и в мирное время. Однако в 1661 г. Богуслав Радзивилл в целях внутригородской безопасности предложил хранить оружие в городском цейхгаузе. При этом гарантировалось, что никто другой, кроме владельца оружия, его не возьмёт.

Городским властям Слуцка Б. Радзивилл предписывал регулярно проводить занятия и соревнования по стрельбе. Занятия проводились каждый месяц в специальном месте. В соревнованиях участвовали сам князь и его семья. Стрелку, который занимал первое место, в качестве приза давался мушкет, за второе место – сабля, за третье – пика. Кроме того, победители имели право в течение года без пошлины в городскую казну производить водку.

Средневековый Слуцк был и крупным производителем оружия. Здесь работала «людвисарня», где отливали пушки, имелась пороховая мастерская, производились многие виды холодного и ручного огнестрельного оружия.

Важное место в деятельности городских властей занимал уход за городскими укреплениями. Специальные дозорные следили, чтобы на городских валах не паслась скотина. Всё городское население обязано было ежегодно принимать участие в ремонте укреплений. Но с течением времени от этой работы можно было откупиться, внеся в городскую копилку деньги. На эти деньги городские власти нанимали профессиональных плотников, каменщиков, землекопов, которые и ремонтировали городские укрепления. Кроме того, на эти работы принудительно направлялись воры и женщины лёгкого поведения – «распутницы», как о них сказано в постановлении Слуцкого магистрата. Их задерживали в трактирах и направляли на самые грязные работы: чистить улицы и вычерпывать грязь из оборонительных рвов.

Большое внимание уделялось и продовольственным запасам горожан. На случай осады каждая семья должна была иметь запас хлеба не менее чем на год. Исключение было только для старых, калек и нищих, которых слуцкий магистрат брал на своё содержание.

Хорошо была налажена в городе и противопожарная служба. Каждое воскресенье магистрат проводил осмотр инвентаря: бочек с водой, лестниц, вёдер, верёвок, багров – «крюков». Раз в год проводился генеральный обзор всего противопожарного имущества города. Того, по чьей вине возник пожар, обкладывали штрафом в 10 коп грошей или сажали на полгода в тюрьму. Если это было сделано намеренно, то карали чудовищной смертью – сжигали заживо. Во время осады города пожар тушили в основном женщины. Место мужчин было на городском валу и стенах замка.

Следили городские власти и за нравом горожан. В десять часов вечера звонил колокол, который возвещал о конце всякой деятельности. В трактирах хозяева обязаны были тушить свет и выпроваживать посетителей. Если какой-либо трактирщик после сигнала не делал этого, он платил штраф по одному злотому за посетителя. Пьяниц отправляли ночевать в острог, а назавтра весь день заставляли работать на благо города.

На то время Слуцк был один из крупнейших городов Беларуси. Дьяк московского посольства Трифон Коробейников, побывавший здесь в 1593 г. писал царю: «А Менска Слутский град больше, а у града в воротах и у Острога стоят воротники и стрельцы с рушницами, и в Острог иноземца, не сказав, не пустят».

После третьего раздела Речи Посполитой в конце XVIII в. Слуцк оказался, по сути, в глубине Российской империи. Его укрепления утратили своё первоначальное значение и постепенно пришли в упадок. Последние остатки слуцких укреплений XVII–XVIII вв. были в течение одного дня срыты бульдозером в 1986 г. при строительстве музыкальной школы, расположенной напротив парка имени 850-летия Слуцка.


 

 

Леонид КОЛЯДИНСКИЙ

При подготовке статьи использованы материалы Н. Ткачёва и других исследователей.

 

Перевод – Владимир ХВОРОВ


 

 

Необходимое замечание

Явно автор не до конца разобрался в родословной Богуслава Радзивилла и написал в спешке:

«Кто такой Богуслав Радзивилл? Это сын Януша Радзивилла, который женился в 1612 г. на княжне Софье, что происходила из рода Олельковичей, и стал слуцким князем. После его смерти в 1620 г. владельцем Слуцка стал их сын Богуслав, очень образованный на то время человек».

Известно, что на православной княжне Софье из рода Олельковичей-Слуцких, наследнице Слуцка и Копыля он женился 1600 году. Его брак с кн. Софией Слуцкой был бездетным. После смерти кн. Софии 19 марта 1612 года от родов мертворождённой дочери Януш Радзивилл женился во второй раз в 1613 году на Елизавете Софии Бранденбургской, дочери курфюрста Бранденбурга Иоганна Георга и имел с ней двух дочерей и сыновей Богуслава и Юрия.