Спробы адраджэння дзейнасці рымска-каталіцкай абшчыны ў Слуцку (1944–1970 гг.)

Спробы адраджэння дзейнасці рымска-каталіцкай абшчыны ў Слуцку (1944–1970 гг.)

07.06.2018

Гісторыя слуцкіх каталіцкіх храмаў пачынаецца ў XV ст. з узвядзення фарнага касцёла. У 1671–1832 гг. тут дзейнічаў кляштар бернардзінцаў. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі на тэрыторыі БССР да 1935 г. спынілі сваю дзейнасць усе 84 рэлігійныя абшчыны католікаў, у тым ліку слуцкі касцёл і парафія [1]. Па некаторых звестках, падчас нямецкай акупацыі ў гады Другой сусветнай вайны касцёл і абшчына ў Слуцку адрадзілі сваю дзейнасць [2]. Вызваленне Беларусі з-пад нямецкай акупацыі ў пэўным сэнсе змяніла настрой вернікаў. Яно ўзбудзіла надзею на магчымасці іншых «вызваленняў», у тым ліку ў канфесійнай сферы. Да таго ж, далучэнне заходнебеларускіх зямель ў 1939 г. дало магчымасць насельніцтву БССР параўнаць сітуацыю на захадзе Беларусі, дзе існавала широкая парафіяльная сетка, з усходам, дзе не дзейнічала ні аднаго касцёла. Вялікую ролю адыграў і той факт, што аб"яднанне Беларусі ўключыла ўсходнебеларускія землі ў сферу большай, чым дагэтуль, цікавасці касцёльных улад. Усе гэтыя фактары ў сукупнасці прывялі да актывізацыі духавенства і веруючых у справе актывізацыі намаганняў па афіцыйнай рэгістрацыі і дзейнасці абшчыны ў Слуцку.

Аднак ні зацікаўленасць касцёльнай іерархіі ў справе адраджэння дзейнасці касцёла ва Усходняй Беларусі, ні актывізацыя вернікаў у гэтым жа кірунку не ўваходзілі ў планы савецкіх улад. Дапусціць нават нязначнае афіцыйнае распаўсюджанне любых царкоўных структур, у тым ліку і каталіцкіх, на фоне шырока разгорнутай атэістычнай прапаганды ўлады не маглі дазволіць. Разам з гэтым, факт трывалых пазіцый каталіцкага касцёла на тэрыторыі Усходияй Беларусі ўладамі не аспрэчваўся. У сакрэтных справаздачах аб стане рэлігійных культаў адзначалася, што ў 1912–1914 гг.: «на территории, входящей в состав теперешних восточных районов БССР имелось 84 костелы, 107 ксендзов и проживало около 360 тыс. верующих [3]».

Пасля вызвалення Беларусі ў 1944 г. на ўсходнебеларускія землі для аднаўлення шэрагу касцёлаў і абшчын Віленскім арцыбіскупам кс. Р. Ялбжыкоўскім быў накіраваны ксёндз Мечыслаў Малыніч. Характарыстыкі савецкіх улад ад пачатку яго дзейнасці былі адназначнымі: «видный иезуитский деятель [4]».

У аўтабіяграфіі кс. М. Малыніч падаваў пра сябе наступныя звесткі: месца нараджэння – Вялікая Бераставіца, нацыянальнасць – паляк. Скончыў Вілеискую рымска-каталіцкую духоўную семінарыю ў 1912 г. У тым жа годзе быў пасвечаны ў святары. Вышэйшую адукацыю атрымаў у Варшаўскім універсітэце, які скончыў у 1926 г. [5] «Камандзіровачнае пасведчанне» за подпісам кс. А. Савіцкага з Віленскай епархіяльнай курыі для працы на ўсходзе Беларусі атрымаў 19 кастрычніка 1944 г. [6] Прыбыўшы ў Слуцк, пасяліўся па адрасе: вул. Кладбішчанская, 49.

Пасля пераезду ў Слуцк кс. Малыніч распачаў як непасрэдную працу з веруючымі, так і спробы афіцыйна зарэгістраваць рымска-каталіцкую абшчыну. Савецкае заканадаўства абавязвала рэлігійныя абшчыны ўсіх канфесій прайсці працэдуру рэгістрацыі, з выкананнем шэрагу патрабаванняў: наяўнасці дваццаткі, рэвізійнай камісіі, служыцеля культу, заключанай з ім дамовы. Рэгістрацыя абшчыны, у адпаведнасці з заканадаўствам, адбывалася па заяве актуальна існуючай «дваццаткі» [7]. Усе падрыхтоўчыя этапы былі пройдзены.

Мечыслаў Малыніч. 1922 г. http://www.beresta.byАднак шматлікія спробы дабіцца афіцыйнай рэгістрацыі абшчыны ў першы год працы кс. Малыніча не далі вынікаў. Спробы зарэгістраваць парафію ў першыя паўтары гады прабывання ў Слуцку кс. Малыніч адлюстраваў у скарзе на адрас Вярхоўнага Савета БССР у Мінску і Вярхоўнага Савета СССР у Маскве 5 красавіка 1946 г. [8] (гл. дадатак 1). Дадзеная скарга была перададзена для разгляду ўпаўнаважанаму па справах рэлігійных культаў па БССР П. Маславу. Апошні выклікаў кс. Малыніча на размову, падчас якой абяцаў пракансультавацца «з Масквой» па пытаннях, пастаўленых ксяндзом адносна рэгістрацыі абшчыны. Аднак станоўчага адказу на заяву не даў.

Новапрызначаны ўпаўнаважаны па справах рэлігійных культаў К. Уласевіч адсутнасць адказу абгрунтоўваў тым фактам, што ім не было атрымана ні аднаго прашэння ад аб"яднанняў католікаў Слуцка з просьбай аб рэгістрацыі абшчыны. Аднак кс. Малыніч меў на гэта дакументавальна зафіксаваныя адказы: копіі лістоў, квітанцыі аб высылцы прашэнняў і г. д. У чарговы раз, апелюючы да савецкага заканадаўства, патрабаваў: «Прошу мне наравне с православными священниками дать право обслуживания католиков, а католикам наравне с православными иметь на осн. 124 ст. Конституции Богослужения: «Свобода отправления религиозных культов признается за всеми гражданами»» [9]. На гэту заяву была атрымана афіцыйная адмова. Асноўнай прычынай у дадзеным выпадку стаў той факт, што афіцыйна кс. Малыніч быў зарэгістраваны як служыцель культу пры касцёле ў Вялікай Бераставіцы Гродзенскай вобласці [10].

Актыўнасць кс. Малыніча і павышэнне актыўнасці каталіцкіх вернікаў непакоілі савецкія ўлады, якія выразна дыферынцыявалі магчымасці вернікаў па рэгістрацыі абшчын у Заходняй і Усходняй Беларусі. У выпадку Слуцка мэтай улад было пазбаўленне магчымасці кс. Малыніча дзейнічаць у кірунку рэгістрацыі абшчыны. 20 мая 1946 г. Упаўнаважаны па справах рэлігійных культаў па Бабруйскай вобласці дакладаў упаўнаважанаму Савета па справах рэлігійных культаў па БССР Маславу, што «ксендз Молынич бродит в Бобруйской области, по моему вызову ко мне не является, а поднимает-организует католиков на подачу ходатайств о регистрации его по шести приходам и будучи незарегистрированным исполняет религиозные обряды нелегальным образом.

Хотя Молынич и прописан в г. Слуцке по Кладбищенской ул. № 49, но он там постоянно не живет, а только приезжает из западных областей. Считаю, что ксендз Молынич среди котоликов проводит не только религиозную работу, но и антисоветскую. Прошу Вашего усмотрения [11]».

У красавіку 1946 г. уладамі была праведзена экспертыза будынка слуцкага храма на прадмет прыдатнасці да аднаўлення, у выніку якой было ўстаноўлена, што будынак знаходзіцца ў разбураным стане, адсутнічаюць дах, вокны, разбураны 50 % крыжовых цагляных скляпенняў перакрыцця, разбурана 6 калон апор перакрыцця і частка сцен. У сувязі з гэтым было вырашана, што будынак не можа быць адноўлены [12]. Рашэнне дало магчымасць мясцовым уладам вырашыць лес пашкоджанага будынка, які быў прызначаны да разбурэння. У чэрвені 1946 г. кс. Малыніч звярнуў ўвагу на пачаўшуюся разборку касцёла. У гэтым, на думку святара, быў задзейнічаны слуцкі гарвыканкам. Аб гэтым ён паведамляў ў Савет Міністраў СССР[13].

Заява кс. Малыніча дала свае вынікі. У чэрвені 1946 г. у Слуцк быў камандзіраваны упаўнаважаны па справах рэлігійных культаў па БССР К. Уласевіч для праверкі актуальнай сітуацыі з рымска-каталіцкай абшчынай. У выніку наведвання з"явілася прычына, па якой пытанне з рэгістрацыяй абшчыны можна было калі не закрыць, то адкласці на значны тэрмін. Ёй паслужыла адсутнасць прыдатнага для карыстання вернікамі культавага будынка. Уласевіч адзначаў «Личным выездом на место установлено, что здание римско-католического костела в гор. Слуцке в 1941 году бомбежкой немецкофашистских самолетов полностью разрушено и уничтожено, остались только полуразрушенные три стены и примерно одна шестая часть сводчатого потолка. Никто из верующих вопроса о восстановлении данного здания никогда не поднимал, да он и не может быть поднят человеком более-менее понимающим в строительстве. Никакого разрушения здания костела как Горсоветом, так и воинскими частями не производилось. Была обнаружена небольшая часть стены угрожающая обвалом в сторону дороги [14]». Тлумачэнні па справе далі і старшыня слуцкага гарвыканкама Смірноў, які патлумачыў, што будынак касцёла быў разбураны падчас ваенных дзеянняў. Аднак разборка касцёла, па словах старшыні, не адбывалася і дазволу на Гэта гарвыканкам не даваў. Разам з гэтым, Смірноў пацвердзіў, што воінскімі часцямі было ўзята некалькі машын шчэбню для патрэб будоўлі. Аднак на момант тлумачэння была дадзена забарона на вываз будаўнічага смецця [15].

Адсутнасць культавага будынка стала прычынай, да якой у далейшым апелявалі чыноўнікі для матывацыі адмовы ў рэгістрацыі рэлігійнай абшчыны. Адсутнасць рэгістрацыі абшчыны аўтаматычна пазбаўляла магчымасці кс. Малыніча быць зарэгістраваным у Слуцку як служыцеля культу дадзенай абшчыны. Так, К. Уласевіч у адказе на скаргі святара і вернікаў тлумачыў: «Ксендзу Малыничу. На ваше письмо в Верховный Совет БССР от 9 августа 1946 г. сообщаю, что удовлетворить Вашу просьбу – обслуживать духовные требы верующих католиков Восточных областей БССР не можем, поскольку по существующим положениям каждый служитель религиозного культа должен быть зарегистрирован в одной их действующих религиозных общин. Римско-католических общин в восточных областях не существует и официального заявления от двадцатки верующих об открытии костела к нам не поступало [16]».

Актыўнасць кс. Малыніча прывяла да таго, што ў 1947 г. ён быў арыштаваны. Быў асуджаны 3 студзеня 1948 г. за «антисоветскую агитацию» на 7 гадоў выпраўленча-працоўных лагераў. Пакаранне адбываў у Цемнікаўскім лагеры Мардоўскай АССР. У зняволенні знаходзіўся да 1954 г. За гэты перыяд звесткі аб дзейнасці вернікаў па рэгістрацыі абшчыны адсутнічаюць. Адразу ж пасля вяртання з лагераў у канцы чэрвеня 1954 г. у Слуцк ён прыступіў да выканання сваіх святарскіх абавязкаў. Пасяліўся па адрасе: вул. 14 партызан, дом № 27, дзе зняў два пакоі ў прыватным доме.

Пасля вяртання з лагера нязначна змяніў тактыку: працягваў дабівацца юрыдычнай рэгістрацыі абшчыны і адначасова амаль адкрыта выконваў свае святарскія абавязкі. Адкрыта інфармаваў пра гэта ўлады. «Имею честь уведомить Вас <…> что я в конце июня с.г. прибыл с лагеря в Слуцк, и прописавшись приступил к исполнению своих обязанностей. В чем Вы, на осн. Ст. 124 ст. Конституции СССР и заявлений Мин. Ин. Дел БССР в Сан Франциско о свободе религии и даже пропаганды религии (Сов. Белоруссия №69 1945 г.) не будете, надеюсь, препятствовать, а поможете. Соответственные мои документы (командировки) были мною Вашему предшественнику представлены и в копиях даны. Оригиналы (подлинники) до сих пор находятся в следственном отделе МВД (или МГБ) в Минске (дело 1947 г.) К получению их обратно вашей помощи ожидаю. Как 70 л. инвалиду тяжело мне лично Вам представиться вторично, так как первый раз с Вами я познакомился в 1947 г. г. Слуцк, 12.07.1954 г. Малынич» [17].

Мечыслаў Малыніч. http://www.beresta.byВяртанне кс. Малыніча ca зняволення супала з выхадам Пастанаўлення ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения». Таму замест атрымання дазволу на дзейнасць яго асоба цікавіла ўлады з пункту гледжання магчымасці актывізацыі вернікаў у рэгіёне, чаго не можна было дапусціць. Апасенні былі абгрунтаваныя, таму што ўжо восенню 1954 г. на адрас Упаўнаважанага па справах рэлігійных культаў пры Савеце Міністраў БССР, у Вярхоўны савет БССР пачалі паступаць калектыўныя заявы ад католікаў горада Слуцка і навакольных населеных пунктаў, якія прасілі далучыць іх да рэлігійнай абшчыны Слуцка і зарэгістраваць яе. Пад заявамі толькі слуцкіх вернікаў падпісвалася ад 628 да 704 чалавек. Да іх далучаліся вернікі суседніх населеных пунктаў. Вынікам гэтых зваротаў стаў выклік летам 1955 г. найбольш актыўных вернікаў у Мінск. На прыём 19 ліпеня 1955 г. з"явіліся М. Каляда і Ю. Дробыш. Ім была агучана чарговая адмова ў рэгістрацыі абшчыны з фармулёўкай: «В виду отсутствия в Слуцке костела, рел. общество регистрировать нецелесообразно» [18].

Актывізацыя вернікаў працягвала непакоіць улады і садзейнічала чарговаму ўзмацненню кантролю за дзейнасцю кс. Малыніча (гл. дадатак 2). Немагчымасць дабіцца лагічных адказаў з боку беларускіх уладаў на розных узроўнях – пачынаючы ад раённых і абласных да рэспубліканскіх вымусіла вернікаў і кс. Малыніча выходзіць са скаргамі на агульнасавецкі ўзровень. Пачынаючы з 1955 г. на адрас Вярхоўнага Савета СССР у Москве быў накіраваны шэраг лістоў з сотнямі подпісаў слуцкіх вернікаў з просьбай аб садзейнічанні ў рэгістрацыі абшчыны ў Слуцку. Усе лісты пачыналіся фразай «просим не направлять в БССР» (гл. дадатак 3). Прычына гэтага відавочная – на месцы вырашаць справу ўлады не жадалі.

Аднак усе скаргі і прашэнні перасылаліся назад у БССР – або на адрас Вярхоўнага Савета БССР, або на адрас Упаўнаважанага па справах рэлігійных культаў па рэспубліцы. Яны, у сваю чаргу, абгрунтоўвалі сваю адмову тым, што ў Слуцку няма магчымасці аднавіць касцёл, што і з"яўляецца перашкодай у рэгістрацыі абшчыны.

Вернікі апелявалі чарговымі прашэннямі і скаргамі ў Вярхоўны Савет СССР, асабіста М.С. Хрушчову, Старшыні Савета Міністраў СССР М. Булганіну, дзе адзначалі: «Несуразный ответ в каждом слове: мы не просим открыть костел, так как его нет, не просим помещение – сами найдём, мы просим зарегистрировать католическое религиозное общество. Костел в Слуцке не был разрушен, а только поврежден, и злоумышленно разрушен местными властями, о чем мы писали в 1946–47 г. в Минск, прося дать нам, католикам, это задание для отремонтирования. Часовня, каплица на кладбище, незаконно разобрана в 1949–50 гг. Кто использовал материал известно горсовету г. Слуцка. Получая такого рода ответы местных властей, мы просили и просим не направлять наших прошений в БССР, а решить дело в Москве. Что такое дело решает Москва, говорят местные власти, например Уполномоченный по Делам Религий т. Уласевич. В БССР наше прошение прошло все инстанции. Поэтому снова обращаемся в Верховный совет СССР с просьбой разрешить нам, католикам, как другим гражданам, законно и явно совершать богослужение и быть зарегистрированными. Слуцк, 30.12.1955 г. [19]» Пад гэтай заявай было пастаўлена 58 подпісаў.

На працягу наступнага года у розныя інстанцыі СССР у Маскве слуцкімі вернікамі быў накіраваны яшчэ шэраг лістоў (ад 20.01., 23.04. і 18.06.1956 г.) з просьбамі зарэгістраваць рэлігійную абшчыну. Аднак, нягледзячы на просьбы разгледзець пытанне на агульнасаюзным узроўні, лісты з Масквы перасылаліся ў Савет Міністраў БССР. У апошнім з лістоў адзначалася: «<…> мы ни решения ни ответа до сих пор не получили. Основываясь на конституционных правах (ст. 124 Конституции Союза) и на решении Партии от 10.11.1954 г. просим зарегистрировать наше католическое общество и разрешать совершать службу в нанятой квартире. Хотим поступать законно, имея пример законности в органах правления. При сем копия основного прошения с 727 подписями [20]».

Усведамляючы безвыніковасць ліставання, у Маскву была дэлегавана група вернікаў, якія спрабавалі дамагчыся адказу на свае прашэнні. Пасля гэтага візіту адбыліся праверкі ўпаўнаважанага па справах рэлігійных культаў сітуацыі на месцы, у Слуцку. Там у чарговы раз была агучана ўжо вядомая прычына адмовы ў рэгістрацыі – адсутнасць памяшкання для здзяйснення рэлігійных абрадаў. Разам з гэтым, правяраючымі адзначалася, што накіраваныя на адрас урада прашэнні паходзілі «от небольшой группы верующих, подогретых религиозной деятельностью ксендзов, прибывших из заключения и поселившихся в г. Борисове и г. Слуцке» [21]. Такім чынам, асноўнай прычынай актыўнасці вернікаў у справе рэгістрацыі абшчыны былі названы дзеянні духавенства і нешматлікай групы актыву веруючых, да якіх адносіліся Юзаф Бучынскі, Марыя Каляда, Ядвіга Урбан [22].

На думку ўлад, суцішыць актыўнасць вернікаў можна было толькі шляхам уздзеяння на святара. У інфармацыйнай справаздачы за другое паўгоддзе 1956 г. упаўнаважаны адзначаў, што «<…> Малынича целесообразно было бы из Слуцка убрать [23]». Паколькі прычына хваляванняў была абазначана, неабходна было зрабіць захады па яе ліквідацыі. Праз месяц пасля вышэйзгаданага ліста распачаліся спробы паўплываць на кс. Малыніча шляхам прымусовага высялення яго з нанятага памяшкання. 12 кастрычніка 1956 г. на адрас пракурора Мінскай вобласці I. Ф. Шнітко ўпаўнаважаны па справах рэлігійных культаў Miнскай вобласці Сазонаў накіраваў сакрэтную запіску, у якой адзначаў, што: «оживили свою деятельность вернувшиеся из заключения ксендзы, как например в Слуцке по улице 14 партизан ксендз Малынич заарендовал у гражданки Гардиевич 2 комнаты, в одной проживает сам а другую приспособил для религиозных обрядов <…>. Свою миссионерскую деятельность гн-н Малынич не ограничивает одним Слуцком, он систематически разъезжает по деревням Слуцкого, Гресского, Копыльского и др. районов, где возбуждает религиозный фанатизм у католиков, организует сбор подписей и направляет разного рода заявления в адрес правительства по вопросу открытия костелов и создания католических приходов <…> Исходя из вышеизложенного считаю, что следовало бы организаторов таких незаконных собраний призвать к порядку [24]». Акрамя гэтага адзначалася, што памяшканне, якое арандуе Малыніч, было ператворана ў месца для адпраўлення рэлігійных абрадаў. У сваёй кватэры Малыніч не толькі адпраўляў масавыя набажэнствы, але і хрысціў, вянчаў, а таксама гандляваў і бясплатна раздаваў крыжы, іконы і малітоўнікі, якія для гэтах мэт набываў у Вільнюсе [25].

У выніку, 11 верасня 1959 г., па заяве пракурора Слуцкого р-на Волкава, на кс. М.В. Малынича было заведзена справа з прыцягненнем яго да судовай адказнасці. Прычынай стала абвінавачанне ў незаконнай рэлігійнай дзейнасці ў арандаваным, непрыстасаваным для культавых спраў, памяшканні. Гэта стала падставай для таго, каб у сваёй іскавай заяве пракурор Слуцкага p-на прасіў разарваць дамову найму паміж грамадзянкай М.П. Гардзеевіч і кс. Малынічам і апошняга выселіць з займаемага памяшкання. Аднак пасля касацыйных скаргаў кс. Малыніча дадзенае абвінавачанне і прысуд былі знятыя [26].

У 60-я гг. актыўнасць слуцкіх католікаў па рэгістрацыі абшчыны знізілася. Аднак у гэты час ўзрастае актыўнасць вернікаў суседніх сельскіх населеных пунктаў, дзе існавалі будынкі касцёлаў па рэгістрацыі іх абшчын. Аднак, паколькі ўсе тыя касцёлы на момант узбуджэння хадайніцтваў па рэгістрацыі былі закрыты, то і гэтыя спробы рэгістрацыі аказаліся безвыніковымі.

Паўстае лагічнае пытанне, ці ўсведамлялі ўлады незаконнасць сваіх дзеянняў? З дакументаў вынікае, што гэта так. 13 ліпеня 1955 г. у сакрэтным лісце ад упаўнаважанага па справах рэлігійных культаў К. Уласевіча на адрас Старшыні Савета Міністраў БССР К.Т. Мазурава прама адзначался, што афіцыйна-законных матываў для адмовы ў рэгістрацыі ўпаўнаважаныя не мелі. Адмовы былі выкліканы «полученной установкой» сакратара ЦК КПБ Ц. Гарбунова (гл. дадатак 4).

30 сакавіка 1969 г. ва ўзросце 81 год, у Слуцку памёр кс. Малыніч. Пахаваны на каталіцкіх могілках у Вялікай Бераставіцы. Пасля яго смерці актыўнасць вернікаў у справе рэгістрацыі абшчыны спынілася. Сваю дзейнасць абшчына афіцыйна аднавіла ў 1990 г.

Такім чынам, можна вылучыць два перыяды актыўнасці католікаў па рэгістрацыі абшчыны ў Слуцку: 1) 1945–1947 гг. 2) 1954–1969 гг. Вызначальным фактарам у кожным з іх была дзейнасць ксяндза М. Малыніча. Асноўнымі формамі дзейнасці вернікаў і духавенства ў справе афіцыйнага аднаўлення дзейнасці абшчыны ў пасляваенны перыяд былі:

– афіцыйныя спробы зарэгістраваць абшчыну. Да іх адносяцца розныя формы лістоў: апеляцыі да савецкага заканадаўства, эмацыйныя лісты-просьбы з заклікамі да добрых пачуццяў партыі да грамадзян;

– ігнараванне забарон і праца з вернікамі.

Усе яны не прынеслі вынікаў, паколькі сутыкаліся з супрацьдзеяннем з боку ўлад. Апошнімі прадпрымаліся наступныя абмежавальныя мерапрыемствы:

– рэпрэсіі ў адносінах да прадстаўнікоў духавенства;

– ігнараванне афіцыйных зваротаў вернікаў і духавенства;

– незаконныя адмовы на афіцыйныя заявы вернікаў і духавенства.

 

 

Раіса ЗЯНЮК
кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі

Матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі «Беларусь, Слуцкі край і Эдвард Вайніловіч», Минск, 2018


 

Попытки возрождения деятельности римско-католической общины в Слуцке (1944–1970 гг.)

История слуцких католических храмов начинается в XV в. с возведения фарного костёла. В 1671–1832 гг. здесь действовал монастырь бернардинцев. После Октябрьской революции на территории БССР до 1935 г. прекратили свою деятельность все 84 религиозные общины католиков, в том числе слуцкий костёл и приход [1]. По некоторым сведениям, во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны костёл и община в Слуцке возродили свою деятельность [2]. Освобождение Беларуси из-под немецкой оккупации в определённом смысле изменило настроение верующих. Оно возбудило надежду на возможности других «освобождений», в том числе в конфессиональной сфере. К тому же, присоединение западно-белорусских земель в 1939 г. позволило населению БССР сравнить ситуацию на западе Беларуси, где существовала широкая приходская сеть, с востоком, где не действовало ни одного костёла. Большую роль сыграл и тот факт, что объединение Беларуси включило восточно-белорусские земли в сферу больших, чем до сих пор, интересов церковных властей. Все эти факторы в совокупности привели к оживлению духовенства и верующих в деле активизации усилий по официальной регистрации и деятельности общины в Слуцке.

Однако ни заинтересованность церковной иерархии в деле возрождения деятельности костёла в Восточной Беларуси, ни активизация верующих в этом же направлении не входили в планы советских властей. Допустить даже незначительное официальное распространение любых церковных структур, в том числе и католических, на фоне широко развёрнутой атеистической пропаганды власти не могли позволить. Вместе с этим, факт прочных позиций католической церкви на территории Восточной Беларуси властями не оспаривался. В секретных отчётах о состоянии религиозных культов отмечалось, что в 1912–1914 гг.: «на территории, входящей в состав теперешних восточных районов БССР имелось 84 костёла, 107 ксёндзов и проживало около 360 тыс. верующих [3]».

После освобождения Беларуси в 1944 г. на восточно-белорусских землях для восстановления ряда храмов и общин Виленским архиепископом кс. Р. Ялбжыковским был направлен ксёндз Мечислав Малынич. Характеристики советских властей с начала его деятельности были однозначными: «видный иезуитский деятель [4]».

В автобиографии кс. М. Малынич давал о себе следующие сведения: место рождения – Большая Берестовица, национальность – поляк. Окончил Виленскую римско-католическую духовную семинарию в 1912 г. В том же году был рукоположен в священники. Высшее образование получил в Варшавском университете, который окончил в 1926 г. [5] «Командировочное удостоверение» за подписью кс. А. Савицкого из Виленской епархиальной курии для работы на востоке Беларуси получил 19 октября 1944 г. [6] Прибыв в Слуцк, поселился по адресу: ул. Кладбищенская, 49.

После переезда в Слуцк кс. Малынич начал как непосредственную работу с верующими, так и попытки официально зарегистрировать римско-католическую общину. Советское законодательство обязывало религиозные общины всех конфессий пройти процедуру регистрации, с соблюдением ряда требований: наличия двадцатки, ревизионной комиссии, служителя культа, заключённого с ним договора. Регистрация общины, в соответствии с законодательством, происходила по заявлению актуально существующей «двадцатки» [7]. Все подготовительные этапы были пройдены.

Однако многочисленные попытки добиться официальной регистрации общины в первый год работы кс. Малынича не дали результатов. Попытки зарегистрировать приход в первые полтора года пребывания в Слуцке кс. Малынич отразил в жалобе в адрес Верховного Совета БССР в Минске и Верховного Совета СССР в Москве 5 апреля 1946 г. [8] (см. Приложение 1). Данная жалоба была передана для рассмотрения уполномоченному по делам религиозных культов по БССР П. Маслову. Последний вызвал кс. Малынича на беседу, в ходе которой обещал проконсультироваться «с Москвой» по вопросам, поставленным священником относительно регистрации общины. Однако положительного ответа на заявление не дал.

Новоназначенный уполномоченный по делам религиозных культов К. Уласевич отсутствие ответа обосновывал тем фактом, что им не было получено ни одного прошения от объединений католиков Слуцка с просьбой о регистрации общины. Однако кс. Малынич имел на это документально зафиксированные ответы: копии писем, квитанции о высылке прошений и т. д. В очередной раз, апеллируя к советскому законодательству, требовал: «Прошу мне наравне с православными священниками дать право обслуживания католиков, а католикам наравне с православными иметь на осн. 124 ст. Конституции Богослужения: “Свобода отправления религиозных культов признается за всеми гражданами”» [9]. На это заявление был получен официальный отказ. Основной причиной в данном случае стал тот факт, что официально кс. Малынич был зарегистрирован как служитель культа при храме в Великой Берестовице Гродненской области [10].

Деятельность кс. Малынича и повышение активности католических верующих беспокоили советские власти, которые чётко дифференцировали возможности верующих по регистрации общин в Западной и Восточной Беларуси. В случае Слуцка целью властей было лишение возможности кс. Малынича действовать в направлении регистрации общины. 20 мая 1946 г. уполномоченный по делам религиозных культов по Бобруйской области докладывал уполномоченному Совета по делам религиозных культов по БССР Маслову, что «ксёндз Малынич бродит в Бобруйской области, по моему вызову ко мне не является, а поднимает-организует католиков на подачу ходатайств о регистрации его по шести приходам и будучи незарегистрированным исполняет религиозные обряды нелегальным образом.

Хотя Малынич и прописан в г. Слуцке по Кладбищенской ул. № 49, но он там постоянно не живёт, а только приезжает из западных областей. Считаю, что ксёндз Малынич среди католиков проводит не только религиозную работу, но и антисоветскую. Прошу Вашего усмотрения [11]».

В апреле 1946 года брестскими властями была проведена экспертиза здания Слуцкого храма на предмет пригодности к восстановлению, в результате которой было установлено, что здание находится в разрушенном состоянии, отсутствуют крыша, окна, разрушены 50% крестовых кирпичных сводов перекрытия, разрушено 6 колонн опор перекрытия и часть стен. В связи с этим было решено, что здание не может быть восстановлено [12]. Решение позволило местным властям решить судьбу повреждённого здания, которое было назначено к разрушению. В июне 1946 г. кс. Малынич обратил внимание на начавшуюся разборку костёла. В этом, по мнению священника, был задействован Слуцкий горисполком. Об этом он сообщал в Совет Министров СССР [13].

Заявление кс. Малынича дало свои результаты. В июне 1946 г. в Слуцк был командирован уполномоченный по делам религиозных культов по БССР К. Уласевич для проверки актуальной ситуации с римско-католической общиной. В результате посещения появилась причина, по которой вопрос с регистрацией общины можно было если не закрыть, то отложить на значительный срок. Ей послужило отсутствие пригодного для пользования верующими культового здания. Уласевич отмечал «Личным выездом на место установлено, что здание римско-католического костёла в гор. Слуцке в 1941 году бомбёжкой немецко-фашистских самолётов полностью разрушено и уничтожено, остались только полуразрушенные три стены и примерно одна шестая часть сводчатого потолка. Никто из верующих вопроса о восстановлении данного здания никогда не поднимал, да он и не может быть поднят человеком более-менее понимающим в строительстве. Никакого разрушения здания костёла как Горсоветом, так и воинскими частями не производилось. Была обнаружена небольшая часть стены, угрожающая обвалом в сторону дороги [14]». Объяснения по делу дал и председатель Слуцкого горисполкома Смирнов, который пояснил, что здание костёла было разрушено во время военных действий. Однако разборка костёла, по словам председателя, не происходила и разрешения на это горисполком не давал. Вместе с этим, Смирнов подтвердил, что воинскими частями было взято несколько машин щебня для нужд стройки. Однако на момент толкования был дан запрет на вывоз строительного мусора [15].

Отсутствие культового здания стало причиной, к которой в дальнейшем апеллировали чиновники для мотивации отказа в регистрации религиозной общины. Отсутствие регистрации общины автоматически лишало возможности кс. Малынича быть зарегистрированным в Слуцке как служителя культа данной общины. Так, К. Уласевич в ответе на жалобы священника и прихожан объяснял: «Ксендзу Малыничу. На ваше письмо в Верховный Совет БССР от 9 августа 1946 г. сообщаю, что удовлетворить Вашу просьбу – обслуживать духовные требы верующих католиков Восточных областей БССР не можем, поскольку по существующим положениям каждый служитель религиозного культа должен быть зарегистрирован в одной их действующих религиозных общин. Римско-католических общин в восточных областях не существует и официального заявления от двадцатки верующих об открытии костёла к нам не поступало [16]».

Деятельность кс. Малынича привела к тому, что в 1947 году он был арестован. Был осуждён 3 января 1948 года за «антисоветскую агитацию» на 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в Темниковском лагере Мордовской АССР. В заключении находился до 1954 года. За этот период сведения о деятельности верующих по регистрации общины отсутствуют. Сразу же после возвращения из лагерей в конце июня 1954 г. в Слуцк он приступил к исполнению своих священнических обязанностей. Поселился по адресу: ул. 14 партизан, дом № 27, где снял две комнаты в частном доме.

После возвращения из лагеря незначительно изменил тактику: продолжал добиваться юридической регистрации общины и одновременно почти открыто исполнял свои священнические обязанности. Открыто информировал об этом власти. «Имею честь уведомить Вас <…> что я в конце июня с. г. прибыл с лагеря в Слуцк, и прописавшись приступил к исполнению своих обязанностей. В чем Вы, на осн. Ст. 124 ст. Конституции СССР и заявлений Мин. Ин. Дел БССР в Сан Франциско о свободе религии и даже пропаганды религии (Сов. Белоруссия №69 1945 г.) не будете, надеюсь, препятствовать, а поможете. Соответственные мои документы (командировки) были мною Вашему предшественнику представлены и в копиях даны. Оригиналы (подлинники) до сих пор находятся в следственном отделе МВД (или МГБ) в Минске (дело 1947 г.) К получению их обратно вашей помощи ожидаю. Как 70 л. инвалиду тяжело мне лично Вам представиться вторично, так как первый раз с Вами я познакомился в 1947 г. г. Слуцк, 12.07.1954 г. Малынич» [17].

Возвращение кс. Малынича из заключения совпало с выходом Постановления ЦК КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах её улучшения». Поэтому вместо получения разрешения на деятельность его личность интересовала власти с точки зрения возможности активизации верующих в регионе, чего нельзя было допустить. Опасения были обоснованы, потому что уже осенью 1954 г. на адрес уполномоченного по делам религиозных культов при Совете Министров БССР, в Верховный совет БССР начали поступать коллективные заявления от католиков города Слуцка и окружающих населённых пунктов, которые просили приобщить их к религиозной общине Слуцка и зарегистрировать её. Под заявлениями только слуцких верующих подписывалось от 628 до 704 человек. К ним присоединялись верующие соседних населённых пунктов. Результатом этих обращений стал вызов летом 1955 г. наиболее активных верующих в Минск. На приёме 19 июля 1955 г. появились М. Коляда и Ю. Дробыш. Ими был озвучен очередной отказ в регистрации общины с формулировкой: «В виду отсутствия в Слуцке костёла, рел. общество регистрировать нецелесообразно» [18].

Активизация верующих продолжала беспокоить власти и способствовала очередному усилению контроля за деятельностью кс. Малынича (см. Приложение 2). Невозможность добиться логических ответов со стороны белорусских властей на разных уровнях – начиная от районных и областных до республиканских вынудило верующих и кс. Малынича выходит с жалобами на всесоюзный уровень. Начиная с 1955 г. в адрес Верховного Совета СССР в Москве был направлен ряд писем с сотнями подписей слуцких верующим с просьбой о содействии в регистрации общины в Слуцке. Все письма начинались фразой «просим не направлять в БССР» (см. Приложение 3). Причина этого очевидна – на месте решать дело власти не хотели.

Однако все жалобы и прошения пересылались обратно в БССР – или в адрес Верховного Совета БССР, или в адрес уполномоченного по делам религиозных культов по республике. Они, в свою очередь, обосновывали свой отказ тем, что в Слуцке нет возможности восстановить храм, что и является препятствием в регистрации общины.

Верующие апеллировали очередными прошениями и жалобами в Верховный Совет СССР, лично Н.С. Хрущёву, Председателю Совета Министров СССР Н. Булганину, где отмечали: «Несуразный ответ в каждом слове: мы не просим открыть костёл, так как его нет, не просим помещение – сами найдём, мы просим зарегистрировать католическое религиозное общество. Костёл в Слуцке не был разрушен, а только повреждён, и злоумышленно разрушен местными властями, о чём мы писали в 1946–47 г. в Минск, прося дать нам, католикам, это задание для отремонтирования. Часовня, каплица на кладбище, незаконно разобрана в 1949–50 гг. Кто использовал материал известно горсовету г. Слуцка. Получая такого рода ответы местных властей, мы просили и просим не направлять наших прошений в БССР, а решить дело в Москве. Что такое дело решает Москва, говорят местные власти, например Уполномоченный по Делам Религий т. Уласевич. В БССР наше прошение прошло все инстанции. Поэтому снова обращаемся в Верховный совет СССР с просьбой разрешить нам, католикам, как другим гражданам, законно и явно совершать богослужение и быть зарегистрированными. Слуцк, 30.12.1955 г. [19]» Под этим заявлением было поставлено 58 подписей.

В течение следующего года в различные инстанции СССР в Москве слуцкими верующими был направлен ещё ряд писем (от 20.01., 23.04. и 18.06.1956 г.) с просьбами зарегистрировать религиозную общину. Однако, несмотря на просьбы рассмотреть вопрос на общесоюзном уровне, письма из Москвы пересылались в Совет Министров БССР. В последнем из писем отмечалось: «<…> мы ни решения, ни ответа до сих пор не получили. Основываясь на конституционных правах (ст. 124 Конституции Союза) и на решении Партии от 10.11.1954 г. просим зарегистрировать наше католическое общество и разрешать совершать службу в нанятой квартире. Хотим поступать законно, имея пример законности в органах правления. При сём копия основного прошения с 727 подписями [20]».

Осознавая безрезультатность переписки, в Москву была делегирована группа верующих, которые пытались добиться ответа на свои прошения. После этого визита состоялись проверки уполномоченного по делам религиозных культов ситуации на месте, в Слуцке. Там в очередной раз была озвучена уже известная причина отказа в регистрации – отсутствие помещения для совершения религиозных обрядов. Вместе с этим, проверяющими отмечалось, что направленные в адрес правительства прошения происходили «от небольшой группы верующих, подогретых религиозной деятельностью ксёндзов, прибывших из заключения и поселившихся в г. Борисове и г. Слуцке» [21]. Таким образом, основной причиной активности верующих в деле регистрации общины были названы действия духовенства и немногочисленной группы актива верующих, к которым относились Юзеф Бучинский, Мария Коледа, Ядвига Урбан [22].

По мнению властей, умерить активность верующих можно было только путём воздействия на священника. В информационном отчёте за второе полугодие 1956 г. уполномоченный отмечал, что «<…> Малынича целесообразно было бы из Слуцка убрать [23]». Поскольку причина волнений была обозначена, необходимо было принять меры по её устранению. Через месяц после вышеупомянутого письма начались попытки повлиять на кс. Малынича путём принудительного выселения его из нанятого помещения. 12 октября 1956 г. на адрес прокурора Минской области И.Ф. Шнитко уполномоченный по делам религиозных культов Минской области Сазонов направил секретную записку, в которой отмечал, что: «оживили свою деятельность вернувшиеся из заключения ксёндзы, как например в Слуцке по улице 14 партизан ксёндз Малынич заарендовал у гражданки Гардиевич 2 комнаты, в одной проживает сам, а другую приспособил для религиозных обрядов <…>. Свою миссионерскую деятельность гн-н Малынич не ограничивает одним Слуцком, он систематически разъезжает по деревням Слуцкого, Гресского, Копыльского и др. районов, где возбуждает религиозный фанатизм у католиков, организует сбор подписей и направляет разного рода заявления в адрес правительства по вопросу открытия костёлов и создания католических приходов <…> Исходя из вышеизложенного считаю, что следовало бы организаторов таких незаконных собраний призвать к порядку [24]». Помимо этого отмечалось, что помещение, которое арендует Малынич, было преобразовано в место для отправления религиозных обрядов. В своей квартире Малынич не только отправлял массовые богослужения, но и крестил, венчал, а также торговал и бесплатно раздавал кресты, иконы и молитвенники, которые для этих целей приобретал в Вильнюсе [25].

В результате, 11 сентября 1959 года, по заявлению прокурора Слуцкого р-на Волкова, на кс. М.В. Малынича было заведено дело с привлечением его к судебной ответственности. Причиной стало обвинение в незаконной религиозной деятельности в арендованном, неприспособленном для культовых дел, помещении. Это стало поводом для того, чтобы в своём исковом заявлении прокурор Слуцкого p-на просил разорвать договор найма между гражданкой М.П. Гордеевич и кс. Малыничем и последнего выселить из занимаемого помещения. Однако после кассационных жалоб кс. Малынича данное обвинение и приговор были сняты [26].

В 60-е гг. активность слуцких католиков по регистрации общины снизилась. Однако в то время возрастает активность верующих соседних сельских населённых пунктов, где существовали здания костёлов по регистрации их общин. Однако, поскольку все те храмы на момент возбуждения ходатайств по регистрации были закрыты, то и эти попытки регистрации оказались безрезультатными.

Встаёт логичный вопрос, осознавали ли власти незаконность своих действий? Из документов следует, что это так. 13 июля 1955 г. в секретном письме от уполномоченного по делам религиозных культов К. Уласевича в адрес Председателя Совета Министров БССР К.Т. Мазурова прямо отмечалось, что официально-законных мотивов для отказа в регистрации уполномоченные не имели. Отказы были вызваны «полученной Установкой» секретаря ЦК КПБ Т. Горбунова (см. Приложение 4).

30 марта 1969 г. в возрасте 81 лет, в Слуцке умер кс. Малынич. Похоронен на католическом кладбище в Большой Берестовице. После его смерти активность верующих в деле регистрации общины остановилась. Свою деятельность община официально восстановила в 1990 г.

Таким образом, можно выделить два периода активности католиков по регистрации общины в Слуцке: 1) 1945–1947 гг. 2) 1954–1969 гг. Определяющим фактором в каждом из них была деятельность ксёндза М. Малынича. Основными формами деятельности верующих и духовенства в деле официального возобновления деятельности общины в послевоенный период были:

– официальные попытки зарегистрировать общину. К ним относятся различные формы писем: апелляции к советскому законодательству, эмоциональные письма-просьбы с призывами к добрым чувствам партии к гражданам;

– игнорирование запретов и работа с верующими.

Все они не принесли результатов, поскольку сталкивались с противодействием со стороны властей. Последними предпринимались следующие ограничительные мероприятия:

– репрессии в отношении представителей духовенства;

– игнорирование официальных обращений верующих и духовенства.

 

 

Раиса ЗЕНЮК,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории НАН Беларуси

Перевод – Владимир ХВОРОВ

На заставке - вид на слуцкий костёл в годы Великой Отечественной войны. Фото из архива А. Попова.


 

ПРИЛОЖЕНИЯ


 

1. Нацыяйальны архіў Рэспублікі Беларусь (далей – НАРБ). Ф. 952. Воп. 2. Спр. 36. Арк. 46–47.

2. НАРБ. Ф. 952. Воп. 2. Спр. 48. Арк. 67.

3. НАРБ. Ф. 952. Boп. 2. Спр. 48. Арк. 67.

4. НАРБ. Ф. 952. Воп. 2. Спр. 48. Арк. 67.

5. Рэжым доступа: http://www.beresta.by/? p= 19969.

6. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4. Арк. 212.

7. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4.

8. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4. Арк. 155–156.

9. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4. Арк. 226.

10. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4. Арк. 237.

11. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 4. Арк. 258.

12. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 5. Арк. 79.

13. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 5. Арк. 77.

14. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 5. Арк. 77.

15. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 5. Арк. 78.

16. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 5.

17. Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці (далей – ДАМБ). Ф. 3651. Boп. 1. Спр. 2.

18. ДАМБ. Ф. 3651. Boп. 1. Спр. 2 Арк. 95.

19. НАБ. Ф. 952. Boп. 3. Спр. 3. Арк. 33.

20. НАБ. Ф. 952. Воп. 3. Спр. 3. Арк. 34.

21. ДАМВ. Ф. 3651. Воп. 2. Спр. 5.

22. ДАМБ. Ф. 3651. Вон. 2. Спр. 5. Арк. 103.

23. ДАМБ. Ф. 3651. Воп. 2. Спр. 5. Арк. 117.

24. ДАМБ. Ф. 3651. Воп. 2. Спр. 5. Арк. 110–111.

25. ДАМВ. Ф. 3651. Boп. 1. Спр. 32. Арк. 76.

26. НАРБ. Ф. 952. Boп. 1. Спр. 22.