О слуцких марках

О слуцких марках

10.04.2013

 

Тайна слуцкіх марак

 

У беларускай філатэліі яшчэ шмат «белых плям». Г сторыя многіх паштовых (ці не яўна паштовых) выпускаў яшчэ не высветлена. Архіўныя дакументы аб іх не знойдзены, а ёсць толькі домыслы і меркаванні. Да такіх тайнаў беларускай філатэліі адносіцца так званы слуцкі выпуск, слуцкія маркі Надзвычайнай рады.

Выпуск гэтых марак выклікае шмат пытанняў у філатэпістаў. Перш за ўсё: дзе вырабленыя гэтыя маркі? На тэрыторыі Беларусі ці за яе межамі? Чаму выкарыстоўваліся для наддруковак польскія маркі ў аўстрыйскай і нямецкай валюце? Калі наддрукоўкі рабіліся ў Беларусі, то чаму не выкарыстоўваліся запасы расійскіх царскіх марак, а былі завезены польскія маркі? Можна думаць, што наддрукоўкі рабіліся ўжо пасля ўсіх падзей у Польшчы і таму былі выкарыстаны маркі гэтай крэіны. Ці ёсць дзе-небудзь у архівах дакументы Надзвычайнай рады Случчыны, і можа менавіта там захоўваюцца тайны выпуску гэтых марак — прозвішча аўтараў ідэі выпуску, малюнка наддрукоўкі, тыражу выпуску, паштовыя тарыфы і г. д. Прайшло больш за 75 гадоў пасля слуцкіх падзей, але гісторыя марак так і не раскрыта. А калі быць дакладным, то гісторыі выпуску яшчэ няма, ёсць толькі адрывачныя звесткі, што не пацверджаны дакументальна. На жаль, гісторыкі, якія вывучаюць і апісваюць у апошнія гады тыя падзеі, факт існавання марак Надзвычайнай рады Случчыны не пацвердзілі ці ўпусцілі (адсутнасць дакументаў). Беларускім філатэлістам (ва ўсякім разе многім з іх) факт існавання гэтых марак быў проста невядомы. Хаця ў філатэлістычным свеце пра гэтыя маркі вядома даўно. У 1921 годзе ў часопісе «Polski Filatelista» быў змешчаны артыкул аб слуцкім выпуску, а ў 1935 годзе аб гэтым выданні паведамлялася ў манаграфіі «Польскія паштовыя знакі». У пасляваенны перыяд у 1966 годзе гэтая манаграфія была выдадзена зноў у дапоўненым і ўдакладненым выглядзе. У IV томе «ППЗ» у раздзеле «Varia» («Рознае») пра слуцкі выпуск паведамлялася тое ж самае, што і ў 1935 годзе.

У польскай прэсе ў тым жа 1921 годзе былі надрукаваны выказванні аднаго з членаў рады Случчыны аб выпуску слуцкіх марак. Сама рада ў той час размяшчалася ў пакоі № 8 варшаўскага атэля «Saski». 3 яго слоў, гэтыя паштовыя знакі былі падрыхтаваны ў якасці марак аплаты за дастаўку пісем у Слуцку. У паштовым абарачэнні яны ніколі не былі. Хаця сустракаюцца, праўда, вельмі і вельмі рэдка, на канвертах і паштоўках (усяго некалькі штук), якія быццам прайшлі пошту. У якасці прыкладу такога «паштовага сувеніра» паказваю фатаграфію з «ППЗ», на якой адлюстравана, відаць, відавая паштоўка з дзвюма слуцкімі марка м i, пагашанымі польскім паштовым каляндарным штэмпелем «Baranowicze *b* 21.01.21».

Тут адразу ўзнікае пытанне — чаму слуцкія маркі пагашаны штэмпелем горада Баранавічы, калі гэты горад не ўваходзіў у зону слуцкіх падзей? Можна меркаваць, што нейкі філатэліст папрасіў знаёмага паштавіка ў Баранавічах пагасіць гэтыя маркі на паштоўцы альбо ён меў доступ да баранавіцкага паштовага штэмпеля і зрабіў сабе такі «гістарычны сувенір».

У філатэлістычнай літаратуры такія сувеніры вызначаюцца як спекулятыўныя фантастычныя выданы, зробленыя альбо філатэлістамі, альбо дзялкамі ад філатэліі ва ўрон філатэлістам, а можа і гісторыі. Трэба адзначыць, што польскія паштовыя ўлады не маглі дазволіць праходжанне карэспандэнцыі са слуцкімі маркамі па многіх прычынах: па-першае, у той час у дастатку польская пошта мела свае паштовыя знакі, па-другое, польскія дзяржаўныя ўлады не маглі дазволіць на сваёй тэрыторыі хаджэнне марак, што не належалі польскай дзяржаве.

Каб аплаціць перасылку карэспандэнцыі гэтымі маркамі, яны павінны былі прадавацца на польскай пошце, чаго не было і быць не магло. Псторыя польскай пошты не зафіксавала такога выпадку. Па-трэцяе, гэта не магло быць ажыццёўлена І па палітычных матывах таго складанага часу. Няхай нават выдаўцы гэтых марак і жылі ў варшаўскім атэлі.

I яшчэ адзін аргумент: карэспандэнцыі са штэмпелем «Баранавічы» і слуцкай маркай не магло існаваць па той прычыне, што, са слоў прадстаўніка рады, гэтыя маркі прызначаліся для дастаўкі пісем — У СЛУЦКУ — г. зн. то быў нібыта мясцовы, гарадскі вы¬пуск марак для карэспандэнцыі ўнутры горада, а не за яго межа м i. Гэта былі маркі не для карэспандэнцыі «са Слуцка» ці «ў Слуцк» ці «у» — «з» іншых месцаў рэгіёна. Гэта былі маркі для Слуцка, а не для Баранавіч І г. д.

Са слоў таго ж прадстаўніка рады, увесь тыраж марак быў распрададзены ў Варшаве члена м i рады, а не польскай поштай, а выручаныя грошы пайшлі на аплату ўсякіх патрэб рады.

Як я ўжо пісаў вышэй, сярод беларускіх філатэлістаў мала хто ведаў пра гэтыя маркі, а тым больш бачыў іх у калекцыях. Упершыню ў рэспубліцы аб слуцкіх марках успомніла газета «Беларускі калекцыянер». У невялікім артыкуле «Маркі слуцкага паўстання» за подпісам «А. С.» паведамлялася аб існаванні такіх марак, аб тым, што беларускім філатэлістам аб іх стала вядома нядаўна. А далей з напісанага вынікала, што філатэлісты рэспублікі не ведаюць, што ўяўляюць сабой гэтыя маркі — «наддрукоўкі зроблены на марках царскай Расіі, тэкст наддруковак зроблены лацінскім шрыфтам». Як бачым, суцэльныя недакладнасці. Таму ў «Беларускім калекцыянеры» быў апублікаваны мой артыкул «Яшчэ раз пра слуцкія маркі», у якім я абагульніў сабраны за апошнія гады матэрыял аб гэтым выпуску. 

У пачатку мая сёлетняга года ў камісійным філатэлістычным магазіне ў горадзе Лодзь (Польшча) мне прапанавалі два вертыкальныя квартблокі — 8 слуцкіх марак. Гэта былі маркі ў варыянце наддрукоўкі — «пагоня». Ведаючы некаторыя факты з гісторыі гэтага выпуску, ведаючы, што гэта можа быць непрыгодны для калекцыі непаштовы выпуск, нягледзячы на цану — я набыў гэтыя маркі для сваёй беларускай калекцыі. I таму было нека л ькі прычын. Лічу, што любы філатэлістычны матэрыял аб Беларусі павінен быць у калекцыях філатэлістаў рэспублікі, тым больш, што слуцкіх марак у беларускіх калекцыях няма. Лічу, што нават калі гэта І не паштовы выпуск, маркі характарызуюць нейкі перыяд нашай беларускай гісторыі і іх месца ў тэматычнай калекцыі аб рэспубліцы. А слуцкія маркі выглядаюць так. Гэта першая публікацыя.

Што тычыцца выкладзенага вышэй матэрыяла аб слуцкім выпуску і вывадах, то гэта асабістае меркаванне аўтара.

 

 

Леў КОЛАСАЎ
«Голас Радзімы». 1998. №23

 

 

 

 

Загадки слуцких марок

 

Житель Баранович Владимир Куник, случчанин по происхождению и увлечённый филателист, недавно приобрёл в свою коллекцию три марки Временной Рады Случчины, которые выпускались в период Слуцкого вооружённого восстания (1920 год). С помощью коллекционера и был подготовлен материал, рассказывающий о новых исследованиях этих необычных исторических раритетов.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ. Про слуцкие марки филателисты знали давно. О них писали различные издания Польши, США, в последнее время и Беларуси. Выглядят они необычно. На трёх видах польских почтовых марок 1919 года надпечатывались штемпелем изображение «Погони» с надписью «Ч.Р. Сл.» (Часовая Рада Случчыны) и новый номинал: польская марка 5 грошей – надпечатка 25 грошей, марка 10 грошей – надпечатка 50 грошей, марка 15 грошей – надпечатка 50 грошей.

Однако были ли эти марки официальным выпуском Рады Случчины, специалисты и исследователи не могли придти к однозначному ответу. Неясно также было, где и кем они печатались, с какой целью.

ГДЕ И КТО. Впервые слуцкие марки появились в нашей стране благодаря стараниям известного белорусского филателиста Льва Колосова ещё в конце 1990-х годов (куплены в Польше). Три экземпляра у него приобрёл другой белорусский филателист Валентин Батиевский.

Исследования и тщательная работа с архивными документами, проведённые этим коллекционером ещё до его кончины, позволяют сегодня частично пролить свет на происхождение слуцких марок.

Из архивных документов БНР (Белорусской Народной Республики) следует, что марки были выпущены 1 декабря 1920 года. По воспоминаниям членов Рады, штаб бригады, как и сама Рада Случчины, находился в это время в деревне Грицевичи Слуцкого уезда (до 15 декабря). Валентин Батиевский сделал заключение: этот населённый пункт и стал местом выпуска марок. Он также сопоставил различные документы, воспоминания участников событий и пришёл к выводу, что из всех членов Рады Случчины, состоящей из 17 человек, к их выпуску могли быть причастны только Василий Русак и Юрий Листопад. В силу сложившихся обстоятельств Листопад 1 декабря был в отъезде, а Василий Русак болел и безвыездно находился в Грицевичах. У него, по мнению Батиевского, было достаточно времени, чтобы изготовить резиновый штемпель надпечатки и поставить его на имевшихся у него в распоряжении польских стандартных марках выпуска 1919 года.

НАКЛЕЙКА ПО ЛЮБЕЗНОСТИ. Согласно упомянутым выше архивным документам, считается, что всего было напечатано 200 слуцких марок стоимостью 50 грошей и около 20 экземпляров номиналом 25 грошей. Те же архивные документы сообщают, что на 1921 год их осталось только три комплекта, остальные сгорели. Валентин Батиевский считал, что целью выпуска марок, по свидетельству одного из членов Рады Случчины, была оплата доставки писем адресатам в пределах Слуцкого уезда. К сожалению, до настоящего времени не найдено каких-либо документов, подтверждающих использование этих марок в почтовых целях на Случчине.

Тем не менее, известны два почтовых отправления с наклеенными слуцкими марками. Оба они были отправлены из Баранович в январе 1921 года одним и тем же отправителем с интервалом в два дня: письмо в Вильно и заказное письмо в Лейпциг (Германия). Однако они были наклеены рядом с польскими почтовыми марками и не выполняли функции оплаты отправления. На обоих вариантах писем слуцкие марки представляют собой дополнительные виньетки «по любезности».

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО. По мнению ряда белорусских филателистов, несмотря на то что слуцкие марки не были в почтовом обращении, они представляют несомненный интерес и ценность, так как являются живыми свидетелями бурных событий 1920 года в Беларуси. Они часть нашей истории, которую ещё предстоит детально изучить. Покойный белорусский филателист Валентин Батиевский своими исследованиями добивался, чтобы марки Временной Рады Случчины БНР были внесены в ведущие мировые каталоги. К сожалению, сегодня их там нет.

Владимир ИВАНОВ
20.04.2012

 

 

 

 

Пошта Слуцкага збройнага чыну: арыгіналы і падробкі

 

Пра існаванне пошты Слуцкага паўстання 1920 года ходзіць шмат легендаў. Паспрабую апісаць, што было насамрэч.

1920 год

14–15 лістапада ў Слуцку, у доме Эдварда Вайніловіча, сабраўся з"езд Случчыны. На ім прысутнічала 107 дэлегатаў.

Васіль Русак быў абраны старшынём з"езду і вёў паседжанне. З"езд выбраў Раду Случчыны, у якую ўвайшоў і Русак. З яго ўдзелам была падрыхтаваная дэкларацыя, у якой гаварылася, што Слуцкая Рада цвёрда стаіць за незалежнасць роднай Беларусі і абараняе інтарэсы сялянства ад гвалту з боку іншаземных захопнікаў.

Васіль Русак узяў актыўны ўдзел у тлумачальнай працы сярод сялян аб неабходнасці фармавання свайго войска.

Слуцкая Рада сабрала пад свае сцягі каля дзесяці тысяч чалавек. Асноўныя падзеі паўстання разгарнуліся захад ад Слуцка, які бальшавікі занялі 29 лістапада. Пасля ўпартых баёў рэшткі слуцкіх паўстанцаў у канцы снежня перайшлі польскую мяжу і былі інтэрнаваныя.

Рада Случчыны праіснавала з 15 лістапада 1920 да 20 студзеня 1921.

Не магу не згадаць аднаго дакумента з «Архіва БНР». Гэта запіс, зроблены сінім алоўкам, аўтар і дата яго невядомыя.

Вось яго змест:

Пасведчанне. Гэтым сведчыцца, што 1 снежня 1920 штабам беларускай брыгады (гор. Слуцк Мінскай губ.) аперыраванай супраць бальшавікоў, былі выпушчаныя маркі з перадрукам на польскіх марках вартасцю ў 25 грошаў на 5 грош. (Зялёная) і 50 грош. на 15 грош. (Ружовая). Перадрук: ручной чарнільны штэмпель з выявай «пагоні» і літары «Ч.Р. Сл.» (Часовая Рада Случчыны). Усяго паспела выйсці з палявой пошты вартасцю ў 50 грош. каля 200 шт. і вартасцю ў 25 грош. каля 20 шт., астатнія загінулі падчас пажару. У цяперашні час захавалася толькі некалькі штук 3 (тры) камплекта. Сапраўднасць прадстаўленых тут марак сведчым».

Самі маркі Часовай Рады Случчыны вывучалі два спецыялісты ў Беларусі: Баціеўскі і Коласаў.

Леў Коласаў, вядомы ў Беларусі філатэліст і адмысловец марачнай справы, яшчэ ў 1999 годзе пісаў пра гэтыя маркі ў адным са сваіх артыкулаў: «Пра гэтыя маркі вядома амаль усім беларускім філатэлістам, аднак у калекцыях іх амаль няма. Пра гісторыю выпуску марак я ведаю наступнае.

Прычына ў тым, што Рада не паспела выпусціць гэтыя маркі ў Слуцку. Лістапад у сваіх успамінах піша, што Рада Случчыны ўжо 24 лістапада 1920 г. была вымушаная пад націскам савецкіх войскаў разам з паўстанцамі пакінуць Слуцк і ўладкавацца ў мястэчку Семежава каля 40 км на захад ад Слуцка, але і тут Рада доўга не затрымалася. Праз некаторы час яна апынулася ў Баранавічах. І тут пачынаецца яшчэ адна няясная старонка гісторыі слуцкіх марак. На паказанай у «ППЗ-66» паштовай картцы ёсць паштовы штэмпель Баранавічаў «BARANOWICZE. * B * 21.1.21». Кажа гэта пра тое, што ўжо ў студзені 1921 слуцкія маркі былі ў распараджэнні Рады. Можна выказаць здагадку, што ў Баранавічах у снежні 1920 або ў пачатку студзеня 1921 хтосьці з сябраў Рады задумаў выпусціць маркі. Лягчэй за ўсё было зрабіць наддрукоўку на польскіх марках. Вядома ж, слуцкія маркі былі вырабленыя без дазволу польскіх паштовых уладаў, але той або тыя, хто ажыццявіў ідэю выпуску марак, хацелі надаць ім паштовы характар. Мабыць, таму з Баранавічаў былі дасланыя на адрас вядомай філатэлістычнай фірмы братоў Зенф у Лейпцыгу лісты, аплачаныя польскімі і «слуцкімі» маркамі адначасова. Рэпрадукцыю такога заказнога ліста, дасланага 3 лютага 1921 з Баранавіч у Лейпцыг са штэмпелем варшаўскай цэнзуры, змясціла ў №2 (17) за 1998 г. газета «Беларускі калекцыянер», праўда, без усялякіх каментароў. Як аказалася пасля, гэты канверт захоўваецца ў калекцыі філатэліста з Чыкага Б.-О. Павука».

Гэта адзіны заказны ліст, які захаваўся да сённяшняга часу. Сучасны кошт на маркі Случчыны – ад 100 даляраў і вышэй у залежнасці ад накладу саміх марак. Сярод філатэлістаў краіны да сёння няма адзінага меркавання, лічыць гэты выпуск сапраўднымі маркамі альбо нейкім фантастычным выпускам, зробленым спецыяльна для філатэлістаў.

Гісторыя з маркамі, прысвечанымі Слуцкаму збройнаму чыну, мела працяг у эміграцыі.

У 1960 годзе Згуртаванне беларускай моладзі выдала марку ў гонар 40-х угодкаў Слуцкага збройнага чыну па эскізах мастака Генрыха Архацкага ў чырвоным, сінім, зялёным і шэрым колерах. На марцы постаць дзецюка з бел-чырвона-белым сцягам, на якім напісана: «Тым, што пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына». Тронак сцяга ў форме паходні з надпісам на полымі: «The Slucak Uprising 1920_1960». Справа ўнізе надпіс: «Freedom for Byelorussia!» У левым ніжнім куце – літары «БНР». Маркі надрукаваныя ў аркушах па 20 асобнікаў з надпісам на дзвюх мовах: «Яны памерлі, каб жыла Бацькаўшчына – жывеце вы, каб Бацькаўшчына не памерла! Памажыце замацаваць гісторыю Слуцкага Паўстаньня – злажыце ахвяру на выданьне Слуцкага Альманаху. Наклейвайце гэтыя маркі на лістох і пачках – пашырайце праўду аб Беларусі».

Гэтыя маркі-віньеткі таксама сталі рэдкасцю для беларускіх калекцыянераў і сапраўдным шыкоўным аздабленнем асабістай калекцыі.

Гісторыя вывучэння гэтых марак яшчэ чакае спецыялістаў, і спадзяюся, што ў хуткім часе з"явіцца не адна праца, прысвечана гісторыі беларускай філатэліі.

Андрэй МЯЛЕШКА
8 чэрвеня 2012

 

 

 

 

Тайна слуцких марок. Барановичский след

 

В белорусской филателии есть ещё много «белых пятен». История издания некоторых серий марок 20-х годов, о которых сегодня говорится как о непочтовых или полупочтовых выпусках (например, серия «Асобны Атрад» или серия «Беларусь. Почта»), так и не выяснена до конца. Впрочем, в годы советской власти документы об этих выпусках не особенно искали, а о самих марках в филателистической прессе старались меньше говорить. К таким «белым пятнам» белорусской филателии относятся марки так называемого «слуцкого выпуска».

Ко времени обретения независимости о существовании этих марок было известно небольшому количеству филателистов в Беларуси, и практически никто не имел их в своих коллекциях. Прочесть об этом выпуске также было сложно, ввиду того, что иностранная литература (кроме филателистических журналов из Восточной Европы) с Запада к нам практически не поступала. В многотомном труде «Польские почтовые знаки» имелось краткое сообщение о слуцких марках, но этот труд у нас в республике среди филателистов был малоизвестен. Тем более тут были неизвестны западноевропейские и американские издания, в которых вспоминалось об этом «слуцком выпуске».

Только в независимой Беларуси начали говорить о слуцком восстании как об одном из первых вооруженных выступлений против новой власти в 20-е годы прошлого столетия. Тогда-то впервые и появилась в газете «Беларускi калекцыянер» (№ 1, 1990 г.) небольшая статья «Маркi слуцкага паўстання» за подписью «А.С.» В газетном материале сообщалось о существовании таких марок. Автор статьи дал описание слуцких марок, из которого следовало: он совершенно не знал, что они из себя представляют: «Надпечатки сделаны на марках царской России, текст надпечаток сделан латинским шрифтом». Как видим, сплошные неточности. Поэтому в «Беларускім калекцыянеры» (№ 1,1990 г.) и была опубликована моя статья «Яшчэ раз пра слуцкія маркі», в которой я обобщил собранный за последние годы материал об этом выпуске. Но и этот материал оказался неточным. Но самое интересное было в том, что был неточен А.С. не только в описании марок этого выпуска, но и их вида: с 1921 года в польской филателистической литературе тиражировались ошибки в описании слуцких марок. А в 1935 году об этом выпуске сообщалось в монографии «Польские почтовые знаки» («ППЗ»). Что писал автор в журнале «Польский филателист» о слуцких марках – выяснить не удалось, так как этот номер журнала не найден. А вот «Польские почтовые знаки» в разделе «Разное» сообщали буквально следующее:

«Слуцк. Вид польских марок изданных Минист. Почт и Телеграфов номиналом 5, 10 и 15 геллеров и 15 пфеннингов с надпечаткой белорусского герба и русских букв «Ч.Р. Сл.» (Чрезвычайная Рада Слутчины) и цифр «25» либо «50». Надпечатка исполнена вручную, черным цветом, резиновыми штемпельками. Любых более точных подробностей о происхождении этих марок нет».

В послевоенный период в 1966 году эта монография была издана вновь в дополнительном и уточненном виде (это настольная книга польских филателистов). В IV томе «ППЗ» в разделе «Разное» (стр. 1521) о слуцком выпуске сообщалось несколько больше, чем в 1935 году. Более чем за 30 лет польским филателистам о слуцких марках удалось собрать немного новых данных. К сожалению, белорусские филателисты в этих поисках не участвовали. Если в 1935 году в «ППЗ» не было фотографий слуцких марок, то в 1966 году на страницах монографии они появились. И даже была показана почтовая карточка, которая была выслана из Барановичей 21 января 1921 года и была оплачена двумя слуцкими марками.

Что же сообщает об этих марках «ППЗ» (привожу полный текст описания):

«Слуцк. 1921 год. Выпуск Чрезвычайной Рады Слутчины. Ручная надпечатка резиновым штемпелем черной краской в три строки – Белорусская погоня – рыцарь на лошади с поднятым мечом в руке, три буквы кириллицы – «Ч.Р. Сл.». 25 либо 50 на марках оплаты №74-76 В. Зубц. Линейная 111/2.

25 коп./5 гел. (74а Вх)
50 коп./10 гел. (75в Вх)
50 коп./15 гел. (76а Вх)

Согласно высказываниям одного из членов Рады (Рада размещалась в Варшаве в отеле «Saski» в комнате №8), марки эти были приготовлены в качестве марок для оплаты за доставку писем в Слуцке.

Все достоинства марок известны с перевернутыми надпечатками. Марки эти не были в обращении. Весь тираж был распространен в Варшаве членами Рады, а доход был предназначен для потребностей Рады».

Надпечатки сделаны на марках зеленого цвета в 5 геллеров – «25 25», желтого цвета в 15 геллеров – «50 50», красного цвета в 15 геллеров – «50 50».

В начале 90-х годов в Канаде филателистом Богданом Пауком был издан каталог «Беларусь», в котором дана краткая информация о слуцком выпуске. В отличие от «ППЗ», изданном в 1966 году, в каталоге описаны не три, а четыре слуцкие марки. Есть и ещё одно отличие. В «ППЗ-66» указывается, что надпечатки сделаны в копейках, хотя на марках не указано наименование валюты. Не указано и наименование валюты в каталоге «Беларусь».

Вся выше изложенная информация об издании слуцких марок и была начальным пунктом в моих поисках каких-либо данных, которые бы дополнили то, что уже известно. Долгое время поиски данных и самих марок были безрезультативными. Помог случай. В 1998 году, будучи в Польше на V научной конференции Польской Академии Филателистики, мы с коллегой зашли в Лодзи в небольшой филателистический магазинчик. И именно там обнаружили блок одной из слуцких марок, а также одну отдельную. Решение пришло тут же: немедленно купить эти марки, несмотря на их стоимость и характер издания – не почтовый, спекулятивный или ещё какой-то. Для меня, как филателиста, интересующегося белорусской тематикой в филателии, было важно другое – марки. Происхождение выпуска являлось документом какого-то эпизода в истории Беларуси, в истории белорусской филателии. Это было для меня важным и определяющим. После возвращения в Минск я показал свое приобретение коллегам филателистам. Марки вызвали сенсацию, интерес и дискуссию.

Надпечатка на марках, которые приобретены в Лодзи, несколько отличается от надпечаток, описанных в «ППЗ» и в каталоге Б. Паука. На марках, описанных в «ППЗ», новый номинал помещен над «Погоней», и он двойной – «25 25» или «50 50», а на марках, купленных в Лодзи, – номинал помещен под «Погоней» и он одиночный – «50». Эта надпечатка нигде не описана. Но это было не главным открытием в моих исследованиях. Видимо, от первого упоминания о слуцких марках в 1921 году по сегодняшний день, как и в «ППЗ», и в каталоге Б. Паука, и во всех других материалах о слуцких марках, имеется существенная ошибка. Всюду надпечатка «Ч.Р. Сл.» расшифровывается как «Чрезвычайная Рада Слутчины». Но эта расшифровка ошибочна. В белорусском языке нет слова «Чрезвычайный», это русское слово. Есть в белорусском «Надзвычайны», тогда бы надпечатка должна была бы выглядеть как «Н.Р. Сл.» – «Надзвычайная Рада Случчыны». Однако есть не «Н.Р. Сл.», а «Ч.Р. Сл.», а пользоваться русским языком в то время восставшие попросту не могли. Значит под буквой «Ч» в надпечатке скрывалось что-то другое. Как оказалось, мои сомнения имели под собой почву. Как уже говорилось выше, в годы СССР о слуцком восстании говорилось мало, а если и говорилось, то как о бандитизме. Архивные документы, сохранившиеся с тех времен, были доступны не всем. Только в середине 90-х годов появились в печати какие-то публикации, связанные со слуцкими событиями – воспоминания участников, документация и т.д. И вот в «Спадчыне» № 1 за 1998 год появились воспоминания участника слуцких событий Ю. Листопада. Из них узнаем, что 14–15 ноября 1920 года состоялся съезд, на котором была избрана Временная Рада Слутчины, по-белорусски – «Часовая Рада Случчыны». А это значит, что не было в истории слуцкого восстания такого органа управления как «Чрезвычайная (Надзвычайная) Рада Слутчины», а была «Часовая Рада Слутчыны». О чем сегодня свидетельствуют документы тех лет, на которых сохранилась печать Рады.

Тогда надпечатка на слуцких марках – «Ч.Р. Сл.» расшифровывается в белорусском звучании как «Часовая Рада Случчыны». Что и соответствует исторической правде. Сообщения же в «ППЗ» за 1935 и 1966 годы, в каталоге Б. Паука и других изданиях о том, что это марки «Надзвычайной – Чрезвычайной Рады Слутчины» следует считать ошибкой.

К сожалению, в воспоминаниях Ю. Листопада нет ни слова о марках. Может, это исходит из факта, что Рада не успела выпустить эти марки в Слуцке. Ю. Листопад в своих воспоминаниях пишет, что Рада Слутчины уже 24 ноября 1920 года была вынуждена под натиском советских войск вместе с повстанцами оставить Слуцк и обосноваться в местечке Семежево – в 40 километрах на запад от города Слуцка. Но и тут Рада долго не задержалась. Через некоторое время она оказалась в Барановичах.

И здесь начинается еще одна не выясненная страница истории слуцких марок – барановичская.

На показанной в «ППЗ-66» почтовой карточке виден почтовый штемпель «Барановичи. 21.1.21.», «BARANOWICZE. 21/1/21». Говорит это о том, что уже в январе 1921 года слуцкие марки были в распоряжении у Рады. Можно предположить, что в Барановичах в декабре 1920 года или в начале января 1921 года кто-то из членов Рады был осенен идеей выпустить марки, и легче всего было сделать надпечатку на польских марках. Конечно же, слуцкие марки были изготовлены без разрешения польских почтовых властей, но тот или те, кто осуществил идею выпуска слуцких марок, хотели придать им почтовый характер. Видимо, поэтому из Барановичей были высланы в адрес известной филателистической фирмы братьев Зенфф в Лейпциге письма, оплаченные польскими и «слуцкими марками» одновременно. Репродукцию такого заказного письма, отправленного 3 февраля 1921 года из Барановичей в Лейпциг со штемпелем варшавской цензуры, поместила в № 2 (17) за 1998 год газета «Белорусский коллекционер», правда, без всяких комментариев. Как оказалось впоследствии, конверт от письма, направленного на фирму братьев Зенфф, оплаченного слуцкими марками и показанного в газете, хранится в коллекции филателиста из Чикаго (США) Б. Паука.

Репродукция этой коллекции была показана в 1999 году в г. Могилеве на I Национальной филателистической выставке.

Прошло более 80 лет после слуцких событий, но история марок, связанных с ними, так и не раскрыта до конца. А если быть точным, то истории выпуска ещё нет, есть только обрывочные сведения, некоторые – не подтвержденные документально. К сожалению, историки, изучающие и описывающие в последние годы слуцкие события, факт существования марок «Часовай Рады Случчыны» не подтверждают, а может, просто упустили, как не очень существенный на фоне политических событий тех лет. Доктор исторических наук, профессор А. Грицкевич, один из знатоков слуцкого восстания, в своей статье «Слуцкi збройны чын», опубликованной в газете «Наша слова» (№ 45, 27.11.2002 г.), не упоминает о «слуцких марках». В то же время в двухтомнике «Архiвы БНР», изданном в 1999 году, в томе I, книге 2-й есть упоминание о «почтовых марках слуцких повстанцев».

И тут возникает ещё один вопрос. В этой информации говорится только о двух номиналах слуцких марок и малом тираже. Тогда как и когда появились другие номиналы? Не фальсификаты ли это? Белорусским филателистам предстоит ответить на многие вопросы об этом издании.

Выпуск марок «Часовай Рады Случчыны» можно причислить к изданиям фантазийным, не почтовым, может, даже спекулятивным. Для филателистов вне Беларуси история этого издания не столь интересна и привлекательна, не стоящая временных трат на исследования и поиски. Однако для белорусских филателистов, интересующихся историей своей страны и филателии, любые данные об этом издании являются ценными. Слуцкое восстание и раскрытие тайны издания этих марок – это небольшой кирпичик в истории Беларуси, истории белорусской филателии. Поиски продолжаются.


 

Лев КОЛОСОВ,

Почетный филателист Республики Беларусь
23.11.2012