Шапель Алег Генрыхавіч

Шапель Алег Генрыхавіч

Майстар разьбы па дрэве, жывапісец, графік. Нарадзіўся ў 13 студзеня 1968 года ў Слуцку. Скончыў сярэднюю школу №5. На працягу 1981–1985 гадоў займаўся ў Слуцкай гарадской дзіцячай мастацкай школе (выкладчыкі Адонін А.Н., Буракова Л.В., Наруцкі У.І.).

Працуе мастаком-афарміцелем у Слуцкім гарадскім Доме культуры і сцэнографам пры гарадскім народным тэатры імя Галубка (спектаклі «Прыгоды Чанду», 2003; «Пра дзверы, ключы і доўгія насы», 2014).

У 1999–2002 гадах у якасці мастака-ілюстратара прымаў удзел у афармленні кніг серыі «Арсенал» (выдавецтва «Русич», Смаленск).

Неаднаразовы ўдзельнік і лаўрэат абласных, рэгіянальных і раённых пленэраў-конкурсаў разьбы па дрэве: Капыль (1998), Смалявічы (2001), Крупкі (2006), Івянец (2007), Старыя Дарогі (2008), Вілейка (2009), Барысаў (2010), Маладзечна (2011, адзначаны «Гран-Пры» у намінацыі «За майстэрства»), Жлобін (2013). У 2013 годзе з"яўляўся куратарам, удзельнікам і лаўрэатам ХІІ абласнога пленера-конкурса майстроў драўлянай скульптуры «Сонечная цеплыня дрэва», што праходзіў у Слуцку.

З 2000 года з"яўляецца членам Беларускага Саюза майстроў народнай творчасці.

Рэзаныя з дрэва і жывапісныя творы экспануе на гарадскіх, рэгіянальных і рэспубліканскіх мастацкіх выстаўках. У 2013 годзе прымаў удзел у гарадской мастацкай выставе, прасвечанай 35-годдзю Слуцкай гарадской дзіцячай мастацкай школы. У 2016 годзе арганізаваў разам з С. Саламаціным гарадскую выставу, прысвечаную 900-годдзю Слуцка. Творы мастака захоўваюцца ў прыватных зборах жыхароў горада і ў фондзе гарадской галерэі мастацтваў.

 


Ціткоўскі І.А.


 

 

Шапель Олег Генрихович

Мастер резьбы по дереву, живописец, график. Родился в 13 января 1968 года в Слуцке. Окончил среднюю школу №5. В течение 1981–1985 годов занимался в Слуцкой городской детской художественной школе (преподаватели Адонин А.Н., Буракова Л.В., Наруцкая В.И.).

Работает художником-оформителем в Слуцком городском Доме культуры и сценографом при городском народном театре имени Голубка (спектакли «Приключения Чанда», 2003; «Про двери, ключи и длинные носы», 2014).

В 1999–2002 годах в качестве художника-иллюстратора принимал участие в оформлении книг серии «Арсенал» (издательство «Русич», Смоленск).

Неоднократный участник и лауреат областных, региональных и районных пленэров-конкурсов резьбы по дереву: Копыль (1998), Смолевичи (2001), Крупки (2006), Ивенец (2007), Старые Дороги (2008), Вилейка (2009), Борисов (2010), Молодечно (2011, отмечен «Гран-При» в номинации «За мастерство»), Жлобин (2013). В 2013 году являлся куратором, участникам и лауреатам ХІІ областного пленэра-конкурса мастеров деревянной скульптуры «Солнечное тепло дерева», проходившего в Слуцке.

С 2000 года является членом Белорусского Союза мастеров народного творчества.

Резаные из дерева и живописные произведения экспонирует на городских, региональных и республиканских художественных выставках. В 2013 году принимал участие в городской художественной выставке, посвящённой 35-летию Слуцкой городской детской художественной школы. В 2016 году организовал вместе с С. Соломатиным городскую выставку, посвящённую 900-летию Слуцка. Произведения художника хранятся в частных собраниях жителей города и в фонде городской галерее искусств.

 

 

Титковский И.А.

 

 

 

01.12.2014

28 ноября  в г. Воложине состоялось чествование победителей конкурсов профессионального мастерства «Мастер Минской области-2014» и гала-концерт победителей отраслевых профсоюзных конкурсов художественной самодеятельности.

Олег Генрихович Шапель, художник-постановщик народного театра отдела культурно-массовой работы Слуцкого городского дома культуры, стал победителем в номинации «Народный мастер».

 

Фото газеты "Слуцкий край"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лімон». 2012, палатно, алей«Партрэт Сярожы». 2012, палатно, алейРабота на абласным пленэры, Маладзечна. 2011, разьба па дрэвеРабота на абласным пленэры, Барысаў. 2010, разьба па дрэве«Дама за чаем». 2010, палатно, алейШахматы. 1998, разьба па дрэвеШахматы. 1998, разьба па дрэвеАртылерыя і мінамёты ХХ ст. Ілюстрацыя. 2000Самалёты. Ілюстрацыя. 2001«Абуджэнне». 2012, палатно, алей, акрыл.«Святая царква». 2016, палатно, алей, акрыл.«Еўропа». 1993, палатно, алей.«Ржавая». 2014, палатно, алей, акрыл, метал.«Малады ганчар». 2016, палатно, алей, акрыл.«Дракон вайны». 2014, палатно, алей, акрыл.«Сола на скрыпцы». 1993, палатно, алей.