Кожух Уладзімір Сцяпанавіч

Кожух Уладзімір Сцяпанавіч

Мастак-жывапісец, малявальшчык і педагог. Працуе ў тэхніках алейнага і акварэльнага жывапісу, сангінай, вуглём, алоўкам. Нарадзіўся ў пасёлку Сосны Любанскага раёна 29 студзеня 1950 года. Скончыў Аршанскае педагагічнае вучылішча, пазней мастацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя С.М. Кірава (цяпер педуніверсітэт імя П.М. Машэрава).

Працаваў мастаком-афарміцелем на прадпрыемствах Мінска, пасёлка Новае Палессе, выкладчыкам у Салігорскай дзіцячай мастацкай школе. З 1987 года на выкладчыцкай рабоце ў Дзіцячай мастацкай школе горада Слуцка.

У творчасці перавагу аддае жанру пейзажа, звяртаецца да партрэта, сюжэтна-тэматычных кампазіцый. У аснове творчага метаду ляжыць работа з натуры. Удзельнік гарадскіх і рэспубліканскіх мастацкіх выставак. Работы мастака знаходзяцца ў прыватных зборах і фондзе галерэі мастацтваў Слуцкага краязнаўчага музея.

Ігар ЦІТКОЎСКІ


Кожух Владимир Степанович

Художник-живописец, рисовальщик и педагог. Работает в техниках масляной и акварельной живописи, сангиной, углём, карандашом. Родился в посёлке Сосны Любанского района 29 января 1950 года. Окончил Оршанское педагогическое училище, позднее художественно-графический факультет Витебского государственного педагогического института имени С.М. Кирова (ныне педуниверситет имени П.М. Машерова).

Работал художником-оформителем на предприятиях Минска, посёлка Новое Полесье, преподавателем в Солигорской детской художественной школе. С 1987 года на преподавательской работе в Детской художественной школе города Слуцка.

В творчестве преимущество отдаёт жанру пейзажа, обращается к портрету, сюжетно-тематическим композициям. В основе творческого метода лежит работа с натуры. Участник городских и республиканских художественных выставок. Работы художника находятся в частных собраниях и фонде галереи искусств Слуцкого краеведческого музея.

Игорь ТИТКОВСКИЙ

 

 

 

 

 

 

«Дзяўчына з Белаазерска». Палатно, алей. 1986«На моры шторм». Палатно, алей. 1987«Сланечнікі». Папера, акврэль. 2010«Краявід пад Салігорскам. Вёска Чапялі». Папера, акврэль. 1992«Аксакал». Папера, акврэль. 2005«Аграгарадок». Папера, акврэль. 2010«Сажалка». Папера, акврэль. 2012«Лясная рэчка». Папера, акврэль. 1987«Слуцкі матыў». Папера, акврэль. 2014«Ускраіна». Папера, акврэль. 2005«Іней». Папера, акврэль. 1993«Вясковы краявід». Папера, акврэль. 1995«Непадалёку ад Слуцка». Папера, акврэль. 1999«Слуцкая Мадонна». Папера, акврэль. 1997«Слуцкая ўскраіна». Папера, акврэль. 2000«Прайшоў дожджык». Папера, акврэль. 2001«Добры настрой», 2015, папера, сангіна«Партрэт мастака І. Сахарава», 2016, папера, вугаль«Іспанскі мастак», 2015, папера, вугаль«Жаночы партрэт», 2015, папера, сангіна«Жанчына з Манмартра», 2015, папера, сангінаСакавік. Сонечны дзень. Акварэль, папера. 2016Наглядчыца у музеі. Акварэль, папера. 2016Слуцкі дворык. Акварэль, папера. 2016Святочны букет. Акварэль, папера. 2016Ружы. Акварэль, папера. 2016Лазня. Акварэль, папера. 2016Рэгата. Акварэль, папера. 2016Шціль. Акварэль, папера. 2016Ружы на акне. Акварэль, папера. 2016«Вясковец». Аловак, папера. 2016«Ціхая рэчка». Акварэль, папера. 2017«Вялікая ёлка». Акварэль, папера. 2017«Ветраны дзень». Акварэль, папера. 2017«Цёплы вечар». Акварэль, папера. 2017«Дарога дадому». Акварэль, папера. 2017«Квітнеюць лугі». Акварэль, папера. 2017«Вечарэе». Акварэль, папера. 2017«Старарэчча». Акварэль, папера. 2017