Валатовіч Антон Сцяпанавіч

Валатовіч Антон Сцяпанавіч

Жывапісец, майстар манументальнага мастацтва. Нарадзіўся ў вёсцы Лясішча Слуцкага раёна ў сялянскай сям’і. Скончыў сярэднюю школу ў вёсцы Вялікая Сліва. Два гады займаўся на мастацка-графічным факультэце Віцебскага педінстытута. Пазней вучыўся і ў 1962 г. скончыў Мінскае мастацкае вучылішча (дыпломная работа «Праца ў агародзе»). У 1968 г. скончыў аддзяленне жывапісу Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута (цяпер БелАМ). Дыпломная работа «Провады навабранца» была адзначана крытыкай як прыкметная падзея ў мастацкім жыцці таго часу.

Працаваў у Мінску ў Мастацка-вытворчым камбінаце Мастацкага фонду БССР. Аўтар роспісу ў палацы парка Чалюскінцаў. Адзін з першых у сучасным беларускім мастацтве звярнуўся да вітража. У 1968–70 гг. працаваў (з сааўтарамі) над вітражом «Кастрычнік» (ВДНГ БССР).

 

 

Крыніца: Ціткоўскі І.А. «Мастакі Случчыны» (Слуцк. 2006)

 

 

Волотович Антон Степанович (1940–1971)

Живописец, мастер монументального искусства. Родился в деревне Лесище Слуцкого района в крестьянской семье. Окончил среднюю школу в д. Великая Слива. Два года занимался на художественно-графическом факультете Витебского пединститута. Позже учился и в 1962 г. окончил Минское художественное училище (дипломная картина «Работа в огороде»). В 1968 г. окончил отделение живописи Белорусского государственного театрально-художественного института. Дипломная работа «Проводы новобранца» была отмечена критиками как заметное событие в художественной жизни того времени.

Работал в Минске в Художественно-производственном комбинате Художественного фонда БССР. Автор росписи во дворце парка Челюскинцев. Один из первых в современном белорусском искусстве обратился к витражу. В 1968–70 гг. работал (с соавторами) над витражом «Октябрь» (ВДНХ БССР).

 

 

Источник: Титковский И.А. «Художники Случчины» (Слуцк. 2006)

 

 

 

«Вясна ў вёсцы (Праца ў агародзе)», 1962. Палатно, алей«Провадзіны навабранцау», 1968. Палатно, алей«Пасля навальніцы», канец 1960-х. Палатно, алей«Майстэрня (Афарміцелі за работай)», канец 1960-х. Палатно, алей«Мужчынскі партрэт (Партрэт А. Пуцейка)», канец 1960-х. Палатно, алейПад час работы над роспісам ў парку Чалюскінцаў у Мінску. Фота