Да 900-годдзя першай згадкі ў пісьмовых крыніцах горада Слуцка

Да 900-годдзя першай згадкі ў пісьмовых крыніцах горада Слуцка

13.01.2017

В прошедшем 2016 году наш город отпраздновал свой очередной юбилей. Готовились к этому событию не только в Слуцке. Национальный исторический архив Беларуси опубликовал на своём официальном сайте материал о выставке «К 900-летию первого упоминания в письменных источниках города Слуцка». Авторами-составителями выступили старший научный сотрудник Н.А. Волков и главный архивист В.М. Денисов. Николай Волков, кстати, в конце 2016 года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Забеспячэнне абароназдольнасці рэзідэнцый роду Радзівілаў на беларускіх землях Вялікага Княства Літоўскага ў XVI – пачатку XVIII ст.» («Обеспечение обороноспособности резиденций рода Радзивиллов на белорусских землях Великого Княжества Литовского в XVI – начале XVIII в.»), с чем мы его с большим удовольствием поздравляем.

В краткой аннотации к выставке учёные изложили сжатую многовековую историю древнего Слуцка. Получилась своеобразная «шпаргалка», где указаны основные значимые даты и события города.

На выставке представлены карты и планы, относящиеся к Слуцку. Как отметили авторы, «…до нашего времени дошёл целый комплекс действительно уникальных визуальных источников, которые в буквальном смысле позволяют увидеть старый Слуцк. …При этом по сравнению со многими другими поселениями Беларуси Слуцку невероятно повезло, ведь в архивах и библиотеках разных стран сохранилось значительное количество планов города середины XVII – начала ХХ в… планы, как иконографические источники, доступны для восприятия и изучения не только специалистам-историкам, но и широкому кругу заинтересованных людей. Это делает их важнейшим средством для популяризации истории города».

Посмотрев на эти планы, у меня сразу же возникло желание подержать в руках эти исторические документы. Возможно, когда-то мы сможем увидеть альбом карт и планов Слуцка, если таковой будет выпущен. А увеличенные планы и их фрагменты могли бы украшать коридоры учебных и культурных учреждений Случчины.

 

 

Владимир ХВОРОВ


 

 

Да 900-годдзя першай згадкі ў пісьмовых крыніцах горада Слуцка

Інвентар Слуцка 1642 г. (Инвентарь Слуцка 1642 г.)Слуцк з"яўляецца адным з найстарэйшых беларускіх гарадоў і мае своеасаблівую і вельмі адметную ад іншых паселішчаў нашай краіны гісторыю. Летапісны Случэск упершыню ўпамінаецца ў «Аповесці мінулых гадоў» пад 1116 г., як адзін з гарадоў Тураўскай зямлі. З 1160 г. Слуцк стаў цэнтрам удзельнага Слуцкага княства. Пачынаючы з 1320–1330-х гг., ён знаходзіцца ў складзе Вялікага Княства Літоўскага. З 1395 г. Слуцк належаў князю Уладзіміру Альгердавічу і яго нашчадкам князям Алелькавічам, а ў 1612–1695 гг. і 1744–1832 гг. – Радзівілам. У 1832 г. уладальнікам горада стаў князь Людвіг Леан Вітгенштэйн, а з красавіка 1847 г. Слуцк перайшоў у дзяржаўную ўласнасць.

У XV ст. гэта быў ужо буйны феадальны горад, меў Верхні, Ніжні і Новы замкі. У 1433 г. ён стаў цэнтрам выступлення беларускіх феадалаў супраць вялікага князя Жыгімонта Кейстутавіча. У 1441 г. гораду было нададзена абмежаванае самакіраванне паводле магдэбургскага права. У пачатку XVI ст. у выніку нападаў крымскіх татар Слуцк быў разбураны і заселены новапасяленцамі, князі фактычна скасавалі самакіраванне. З 1507 г. Слуцк увайшоў у склад Навагрудскага павета, меў замкавы суд, апалчэнне. З 1586 г. у горадзе дзейнічалі праваслаўнае брацтва пры Праабражэнскім манастыры, з XVII ст. – Успенскае брацтва. У 1593 г. у Слуцку налічвалася каля 7 тысяч жыхароў і каля 1100 двароў. У 1595 г. горад быў захоплены казакамі Севярына Налівайкі.

У 1630–1640 гг., дзякуючы намаганням князя Багуслава Радзівіла, Слуцк быў ператвораны ў горад-крэпасць. У горадзе было некалькі праваслаўных цэркваў і манастыроў, лютэранскі і кальвінскі зборы, а таксама каталіцкі касцёл. Пры княжацкім двары вёўся Слуцкі летапіс, мелася бібліятэка, на падставе кніг і летапісу якой напісаў сваю «Хроніку» Мацей Стрыйкоўскі. У час казацка-сялянскай вайны 1648–1651 гг. у жніўні 1648 г. Слуцк вытрымаў аблогу атрада палкоўніка Сакалоўскага.

27 жніўня 1652 г. Слуцку зноў нададзена магдэбургскае права (герб «Пагоньчык»), якое ў час вайны з Маскоўскай дзяржавай было ўведзена часткова, а канчаткова ўсталявана толькі 9 верасня 1700 г. У пачатку XVІІІ ст. у горадзе працавала школа пры Праабражэнскім праваслаўным брацтве, з 1617 г. кальвінісцкая школа, з 1624 г. Слуцкая гімназія, школы для гараджан, з 1707 г. Слуцкі езуіцкі калегіум і інш. З 1672 г. дзейнічала Слуцкая друкарня.

У час вайны Маскоўскай дзяржавы з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. Слуцк паспяхова вытрымаў штурм расійскіх і казацкіх войскаў. Багдан Хмяльніцкі 7 мая 1656 г. выдаў універсал, які гарантаваў недатыкальнасць гораду, а слуцкім купцам – вольны гандаль на Украіне. У 1683 г. Слуцк налічваў каля 9 тысяч жыхароў, тут працавала 16 рамесных цэхаў, 4 аб"яднанні (без правоў цэха), рамеснікі складалі больш за палову жыхароў, у 1777 г. дзейнічалі 18 цэхаў (гарбарны, кравецкі, шавецкі, кавальскі, ткацкі, слясарны, рымарскі, кушнерскі, ганчарны, панчошны, піваварны, сталярны і інш.), папяровая фабрыка, існавала купецкая карпарацыя. У 1730–1740-х гг. узніклі суконная і палатняная мануфактуры. У пачатку 1760-х гг. уладальнікам горада Міхалам Казімірам Радзівілам Рыбанькам заснавана мануфактура шаўковых паясоў.

У час Паўночнай вайны 1700–1721 гг. Слуцк быў заняты з 1705–1706 гг. рускімі войскамі, у 1706 і 1708 гг. шведскімі, у 1711 г. зноў рускімі. У 1715–1736 гг. тут працавалі тэатры пры езуіцкім калегіуме, у 1751–1760 гг. Слуцкі тэатр Гераніма Фларыяна Радзівіла. У 1785 г. у Слуцку знаходзілася рэзідэнцыя праваслаўнага епіскапа Віктара Садкоўскага і была адчынена праваслаўная духоўная семінарыя.

Да канца XVІІІ ст. Слуцк паступова страчвае сваё эканамічнае значэнне, скарачаецца колькасць насельніцтва да 5,5 тысяч чалавек. З 1791 г. горад стаў цэнтрам Случарэцкага павета Навагрудскага ваяводства. Пасля другога падзелу Рэчы Паспалітай у 1793 г. увайшоў у склад Расійскай імперыі, з 1795 па 1924 гг. ён быў цэнтрам Слуцкага павета Мінскай губерні.

Януш Радзівіл (1663). Януш Радзивилл (1663).З XV да канца XVIII ст. Слуцк з"яўляўся цэнтрам адной з найбуйнейшых зямельных латыфундый у Вялікім Княстве Літоўскім і Рэчы Паспалітай – Слуцкага княства. Эканамічная і палітычная магутнасць яго ўладальнікаў дазваляла ім адчуваць пэўную самастойнасць ад цэнтральнай улады. Таму насуперак канфесійнай палітыцы Рэчы Паспалітай, скіраванай найперш на падтрымку рымска-каталіцкай царквы, Слуцк пад пратэкцыяй князёў Алелькавічаў і Радзівілаў зрабіўся буйнейшым цэнтрам праваслаўя і пратэстантызму на беларуска-літоўскіх землях. Гэта абумовіла спецыфіку культурнага развіцця горада. Акрамя таго, уласнікі Слуцка прыкладалі значныя намаганні для яго эканамічнага і культурнага развіцця, што спрыяла хуткаму росту паселішча. Таму ў XV–XVIII ст. Слуцк стаў адным з буйнейшых гарадоў ва ўсёй Рэчы Паспалітай. Сіла і заможнасць горада адбілася ў актыўным фартыфікацыйным будаўніцтве ў згаданы перыяд. У выніку Слуцк ператварыўся ў наймагутнейшы горад-крэпасць і пакінуў значны след у ваеннай і палітычнай гісторыі. Пасля ўваходжання ў склад Расійскай імперыі ў канцы XVIII ст., дзякуючы багатай гістарычнай і культурнай спадчыне, Слуцк працягваў захоўваць сваю адметнасць.

У цяперашні час мала што нагадвае аб былым росквіце горада. Прычына гэтага найперш у тым, што ў самім Слуцку захавалася зусім няшмат помнікаў, якія б сведчылі аб яго глыбокай гісторыі. Яшчэ ў 1909 г. даследчык слуцкай мінуўшчыны Андрэй Снітка пісаў, што «кожная царква ў Слуцку ўяўляе сабой цэлы музей даволі каштоўных прадметаў царкоўных старажытнасцей». Але пераважна драўляная забудова горада моцна пацярпела ў час бурлівых падзей XX ст. Многія драўляныя будынкі былі спалены, а мураваныя пашкоджаны і затым не аднаўляліся. Таму з сямі драўляных цэркваў і званіц, якія былі ўзяты пад ахову дзяржавы ў 1926 г., да цяперашняга часу захавалася ўсяго адна. Акрамя таго, у другой палове XX ст. з-за непрадуманай горадабудаўнічай палітыкі былі амаль цалкам знішчаны рэшткі земляных умацаванняў XVII–XVIII ст. ст.

Нягледзячы на неспрыяльныя для захавання культурнага ландшафту абставіны, да нашага часу дайшоў цэлы комплекс сапраўды ўнікальных візуальных крыніц, якія ў літаральным сэнсе дазваляюць убачыць стары Слуцк. Гаворка ідзе пра планы горада і яго частак. Пры гэтым у параўнанні з многімі іншымі паселішчамі Беларусі Слуцку неверагодна пашанцавала, бо ў архівах і бібліятэках розных краін захавалася значная колькасць планаў горада сярэдзіны XVII – пачатку ХХ ст. Разам з тым у архівасховішчах захоўваецца значны масіў пісьмовых крыніц па гісторыі Слуцка. Аднак у адрозненне ад іх планы, як іканаграфічныя крыніцы, даступны для ўспрымання і вывучэння не толькі спецыялістам–гісторыкам, але і шырокаму колу зацікаўленых людзей. Гэта робіць іх важнейшым сродкам для папулярызацыі гісторыі горада.

На сённяшні дзень планы Слуцка раскіданы па архівах розных краін, у тым ліку ў Беларусі, Польшчы, Расіі, Германіі і Літве. У Нацыянальным гістарычным архіве Беларусі захоўваецца найбольш значная колькасць планаў Слуцка і яго частак, а так сама іншыя графічныя матэрыялы па гісторыі горада. Сярод іх самы ранні план Слуцка сярэдзіны XVII ст. аўтарства Януша Радзівіла. Найбольш значная частка графічных матэрыялаў сканцэнтравана ў архіўных фондах «Мінская губернская чарцёжная», «Мінская палата грамадзянскага суда», «Радзівілы, князі», «Тапаграфічныя карты і планы вёсак, сёлаў і маёнткаў Мінскай губерні» і інш.

Літ.: Грыцкевіч А.П. Слуцк. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 6. Кн. 1. Мн., 2001. С. 345–347; Вялікае Княства Літоўскае: Энцыклапедыя. Т. 2. Мн., 2006. С. 589–590.

Інвентар Слуцка 1642 г. (Инвентарь Слуцка 1642 г.)План Слуцка. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (План Слуцка. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. Галоўны фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. Главный фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. Галоўны фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. Главный фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. Бакавы фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. Боковой фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. Бакавы фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. Боковой фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. Купал і крыж. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. Купол и крест. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. План другога паверха і задні фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. План второго этажа и задний фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)Брама Слуцкага Спаскага манастыра. План другога паверха і задні фасад. Малюнак Януша Радзівіла. Сярэдзіна XVII ст. (Ворота Слуцкого Спасского монастыря. План второго этажа и задний фасад. Рисунок Януша Радзивилла. Середина XVII в.)План Слуцка. Складальнік: ігуменскі павятовы каморнік С. Бяспалаў. 1799–1800 гг. (План Слуцка. Составитель: игуменский уездный землемер С. Беспалов. 1799-1800 гг.)План зямель Слуцкага кляштара бернардзінцаў. Складальнік: каморнік Завілейскага павету К. Касоўскі. 1809–1826 гг. (План земель Слуцкого монастыря бернардинцев. Составитель: землемер Завилейского уезда К. Косовский. 1809-1826 гг.)План зямель Слуцкага кляштара бернардзінцаў. Складальнік: каморнік Завілейскага павету К. Касоўскі. 1809–1826 гг. (План земель Слуцкого монастыря бернардинцев. Составитель: землемер Завилейского уезда К. Косовский. 1809-1826 гг.)Фрагмент плана Слуцка з адлюстраваннем праекта перапланіроўкі спаленай часткі горада. Складальнік: слуцкі павятовы каморнік А. Маркевіч. 1811 г. (Фрагмент плана Слуцка с отображением проекта перепланировки сожженной части города. Составитель: слуцкий уездный землемер А. Маркевич. 1811 г.)План Слуцка з адлюстраваннем праекта перапланіроўкі спаленай часткі горада. Складальнік: геаметр Я. Саковіч. 1811 г. (План Слуцка с отображением проекта перепланировки сожженной части города. Составитель: геаметр Я. Сакович. 1811 г.)Фрагмент плана паштовай дарогі праз Слуцк. Складальнік: слуцкі павятовы каморнік    В. Нарымскі. 1836 г. (Фрагмент плана почтовой дороги через Слуцк. Составитель: слуцкий уездный землемер В. Нарымский. 1836 г.)Фрагмент плана прадмесця Трайчаны ў Слуцку. 1839 г. (Фрагмент плана предместья Тройчаны в Слуцке. 1839 г.)Будынак прысутных месцаў (дзяржаўных устаноў у Слуцку). Галоўны фасад і планы першага і другога паверхаў. 1845 г. (Здание присутственных мест (государственных учреждений в Слуцке). Главный фасад и планы первого и второго этажей. 1845 г.)План размяшчэння новага будынка прысутных месцаў (дзяржаўных устаноў) у Слуцку з адлюстраваннем праекта будаўніцтва. Складальнік: мінскі губернскі архітэктар К. Хршчановіч. Сярэдзіна XIX ст. (План размещения нового здания присутственных мест (государственных учреждений) в Слуцке с отображением проекта строительства. Составитель: минский губернский архитектор К. Хршчанович. Середина XIX в.)Праект пабудовы новага будынка прысутных месцаў (дзяржаўных устаноў) у Слуцку. Галоўны фасад. Сярэдзіна XIX ст. (Проект постройки нового здания присутственных мест (государственных учреждений) в Слуцке. Главный фасад. Середина XIX в.)Праект пабудовы новага будынка прысутных месцаў (дзяржаўных устаноў) у Слуцку. Галоўны фасад. Сярэдзіна XIX ст. (Проект постройки нового здания присутственных мест (государственных учреждений) в Слуцке. Главный фасад. Середина XIX в.)Фрагмент плана лазарэта на тэрыторыі цытадэлі ў Слуцку. 1849 г. (Фрагмент плана лазарета на территории цитадели в Слуцке. 1849 г.)Фрагменты плана зямель прадмесця Калонія ў Слуцку, а таксама фальваркаў Ячава і Плябанцы ў Слуцкім павеце. Складальнік: казённы каморнік К. Баравік. 1852 г. (Фрагменты плана земель предместья Колония в Слуцке, а также фольварков Ячава и Плебанцы в Слуцком уезде. Составитель: казенный землемер К. Боровик. 1852 г.)План зямель Міхайлаўскай царквы ў Слуцку. Складальнік: казённы каморнік  А. Ячыноўскі. 1852 г. (План земель Михайловской церкви в Слуцке. Составитель: казенный землемер А. Ячиновский. 1852 г.)Праект мураваных лавак па Шасэйнай вуліцы ў Слуцку. 1869 г. (Проект кирпичных лавок по Шоссейной улице в Слуцке. 1869 г.)Сімяонаўская царква ў Баслаўцах Слуцкага павета, перанесяная са Слуцка. 1869 г. (Симеоновского церковь в Басловцах Слуцкого уезда, перенесённая из Слуцка. 1869 г.)План часткі Слуцка. Складальнік: Складальнік: каморнік В. Фядзюшын. 1887 г. (План части Слуцка. Составитель: Составитель: землемер В. Федюшин. 1887 г.)План рынкавых плошчаў у Слуцку. Складальнік: каморнік  таксатар К. Даўгяла. 1895 г. (План рыночных площадей в Слуцке. Составитель: землемер таксатар К. Довгялло. 1895 г.)
 

 

Аўтар-складальнік: старшы навуковы супрацоўнік М.А. Волкаў, галоўны архівіст У.М. Дзянісаў
Год выставы: 2016


 

 

 

 

К 900-летию первого упоминания в письменных источниках города Слуцка

Багуслаў Радзівіл (1654). Богуслав Радзивилл (1654).Слуцк является одним из старейших белорусских городов и имеет своеобразную и весьма отличительную от других поселений нашей страны историю. Летописный Случеск впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1116 г., как один из городов Туровской земли. С 1160 г. Слуцк стал центром удельного Слуцкого княжества. Начиная с 1320–1330-х гг., он находится в составе Великого Княжества Литовского. С 1395 г. Слуцк принадлежал князю Владимиру Ольгердовичу и его потомкам князьям Олельковичам, а в 1612–1695 гг. и 1744–1832 гг. – Радзивиллам. В 1832 г. владельцем города стал князь Леон Людвиг Витгенштейн, а с апреля 1847 г. Слуцк перешёл в государственную собственность.

В XV в. это был уже крупный феодальный город, имел Верхний, Нижний и Новый замки. В 1433 г. он стал центром выступления белорусских феодалов против великого князя Сигизмунда Кейстутовича. В 1441 г. городу было дано ограниченное самоуправление согласно магдебургскому праву. В начале XVI в. в результате нападений крымских татар Слуцк был разрушен и заселён новопоселенцами, князья фактически упразднили самоуправление. С 1507 г. Слуцк вошёл в состав Новогрудского повета, имел замковый суд, ополчение. С 1586 г. в городе действовали православное братство при Преображенском монастыре, с XVII в. – Успенское братство. В 1593 г. в Слуцке насчитывалось около 7 тысяч жителей и около 1100 дворов. В 1595 г. город был захвачен казаками Северина Наливайко.

В 1630–1640 гг., благодаря усилиям князя Богуслава Радзивилла, Слуцк был превращён в город-крепость. В городе было несколько православных церквей и монастырей, лютеранский и кальвинский сборы, а также католический костёл. При княжеском дворе велась Слуцкая летопись, имелась библиотека, на основании книг и той летописи написал свою «Хронику» Матей Стрыйковский. Во время казацко-крестьянской войны 1648–1651 гг. в августе 1648 года Слуцк выдержал осаду отряда полковника Соколовского.

27 августа 1652 г. Слуцку снова предоставлено магдебургское право (герб «Погоня»), которое во время войны с Московским государством было введено частично, а окончательно установлено только 9 сентября 1700 года. В начале XVІІІ в. в городе работала школа при Преображенском православном братстве, с 1617 г. кальвинистская школа, с 1624 г. Слуцкая гимназия, школы для горожан, с 1707 г. Слуцкий иезуитский коллегиум и др. С 1672 г. действовала Слуцкая типография.

Во время войны Московского государства с Речью Посполитой 1654–1667 гг. Слуцк успешно выдержал штурм российских и казацких войск. Богдан Хмельницкий 7 мая 1656 г. издал универсал, который гарантировал неприкосновенность городу, а слуцким купцам – свободную торговлю на Украине. В 1683 г. Слуцк насчитывал около 9 тысяч жителей, здесь работало 16 ремесленных цехов, 4 объединения (без прав цеха), ремесленники составляли более половины жителей, в 1777 г. действовали 18 цехов (кожевенный, портняжный, сапожный, кузнечный, ткацкий, слесарный, шорникский, скорнякский, гончарный, чулочный, пивоваренный, столярный и др.), бумажная фабрика, существовала купеческая корпорация. В 1730–1740-х гг. возникли суконная и полотняная мануфактуры. В начале 1760-х гг. владельцем города Михаилом Казимиром Радзивиллом Рыбонькой основана мануфактура шёлковых поясов.

Во время Северной войны 1700–1721 гг. Слуцк был занят с 1705–1706 гг. русскими войсками, в 1706 и 1708 гг. шведскими, в 1711 г. снова русскими. В 1715–1736 гг. здесь работали театры при иезуитском коллегиуме, в 1751–1760 гг. Слуцкий театр Иеронима Флориана Радзивилла. В 1785 г. в Слуцке находилась резиденция православного епископа Виктора Садковского и была открыта православная духовная семинария.

К концу XVІІІ в. Слуцк постепенно теряет своё экономическое значение, сокращается количество населения до 5,5 тысяч человек. С 1791 г. город стал центром Случерецкого уезда Новогрудского воеводства. После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. вошёл в состав Российской империи, с 1795 по 1924 гг. он был центром Слуцкого уезда Минской губернии.

План г. Слуцка. Сделан в 1811 году по приказу губернского правительства после пожараС XV до конца XVIII в. Слуцк являлся центром одной из крупнейших земельных латифундий в Великом Княжестве Литовском и Речи Посполитой – Слуцкого княжества. Экономическая и политическая мощь его владельцев позволяла им чувствовать обусловленную самостоятельность от центральной власти. Поэтому вопреки конфессиональной политике Речи Посполитой, направленной прежде всего на поддержку римско-католической церкви, Слуцк под протекцией князей Олельковичей и Радзивиллов стал крупнейшим центром православия и протестантизма на белорусско-литовских землях. Это обусловило специфику культурного развития города. Кроме того, собственники Слуцка прилагали значительные усилия для его экономического и культурного развития, что способствовало быстрому росту поселения. Поэтому в XV–XVIII в. Слуцк стал одним из крупнейших городов во всей Речи Посполитой. Сила и состоятельность города отразилась в активном фортификационном строительстве в указанный период. В результате Слуцк превратился в мощнейший город-крепость и оставил значительный след в военной и политической истории. После вхождения в состав Российской империи в конце XVIII в., благодаря богатому историческому и культурному наследию, Слуцк продолжал сохранять свою изюминку.

В настоящее время мало что напоминает о былом расцвете города. Причина этого прежде всего в том, что в самом Слуцке сохранилось совсем немного памятников, которые бы свидетельствовали о его глубокой истории. Ещё в 1909 г. исследователь слуцкой старины Андрей Снитко писал, что «каждая церковь в Слуцке представляет собой целый музей довольно ценных предметов церковных древностей». Но преимущественно деревянная застройка города сильно пострадала во время бурных событий XX века. Многие деревянные здания сгорели, а каменные повреждены и затем не восстанавливались. Поэтому из семи деревянных церквей и колоколен, которые были взяты под охрану государства в 1926 г., до настоящего времени сохранилась всего одна. Кроме того, во второй половине XX в. из-за непродуманной градостроительной политики были почти полностью уничтожены остатки земляных укреплений XVII–XVIII вв.

Несмотря на неблагоприятные для сохранения культурного ландшафта обстоятельства, до нашего времени дошёл целый комплекс действительно уникальных визуальных источников, которые в буквальном смысле позволяют увидеть старый Слуцк. Речь идёт о планах города и его частей. При этом по сравнению со многими другими поселениями Беларуси Слуцку невероятно повезло, ведь в архивах и библиотеках разных стран сохранилось значительное количество планов города середины XVII – начала ХХ в. Вместе с тем в архивохранилищах содержится значительный массив письменных источников по истории Слуцка. Однако в отличие от них планы, как иконографические источники, доступны для восприятия и изучения не только специалистам-историкам, но и широкому кругу заинтересованных людей. Это делает их важнейшим средством для популяризации истории города.

На сегодняшний день планы Слуцка разбросаны по архивам разных стран, в том числе в Беларуси, Польше, России, Германии и Литве. В Национальном историческом архиве Беларуси хранится наиболее значительное количество планов Слуцка и его частей, а также другие графические материалы по истории города. Среди них самый ранний план Слуцка середины XVII в. авторства Януша Радзивилла. Наиболее значительная часть графических материалов сосредоточена в архивных фондах «Минская губернская чертёжная», «Минская палата гражданского суда», «Радзивиллы, князья», «Топографические карты и планы деревень, сел и поместий Минской губернии» и др.

Лит.: Грицкевич А.П. Слуцк. Энциклопедия истории Беларуси: В 6 т. Т. 6. Кн. 1. Соч., 2001. С. 345–347; Великое Княжество Литовское: Энциклопедия. Т. 2. Соч., 2006. С. 589–590.

Автор-составитель: старший научный сотрудник Н.А. Волков, главный архивист В.М. Денисов
Год выставки: 2016

 

 

Перевод – Владимир ХВОРОВ

Отдельные подписи рисунков отличаются от оригинальных