У нас на сайте
Ссылки

 

 

Слуцк деловой - портал Капитал-маркет

 

Покупай/Продавай на Capital-Market.by

 

SlutskGorod - информационный сайт Слуцка

 

Услуги по выполнению работ автопогрузчиком Амкодор

 

Продажа, установка, ремонт, замена автомобильных стёкол

 

Краски, эмали, лаки, грунтовки, шпаклёвки для автомобилей

 

Запчасти, расходные материалы и аксессуары для всех популярных марок и моделей автомобилей

 

Ирландское кружево Ольга-Анастасия

 

 

 

Благоустройство захоронений. Гранитные памятники

 

 

 

Военные мемориалы Беларуси

 

 

 

Изготовление медной литой иконы в Слуцке

29.10.2014

Сегодня мы предлагаем размышления Игоря Титковского о слуцкой иконописи и изготовлении литых икон на Случчине. Несмотря на то, что статья была написана ещё в 2007 году, материал не потерял своей актуальности и будет интересен широкому кругу посетителей сайта. Игорь Адамович задаёт множество вопросов, на которые однозначных ответов пока так и не найдено.

Параллельно мы окунёмся в историю отношений православной церкви с Константинопольским патриархатом, вспомним откуда взялось здание Свято-Михайловского собора на улице Социалистической.

Абразок з рэдкім сюжэтам

У слуцкай Галерэі мастацтваў разгорнута выстава «Свет абразоў». Адзін з яе раздзелаў знаёміць з абразамі XVIII–XIX стагоддзяў, якія захоўваюцца ў фондзе гарадскога краязнаўчага музея. З іх толькі пяць маюць мясцовае паходжанне. Такая нязначная колькасць твораў мясцовых мастакоў не дае магчымасці музею пазнаёміць гледача з развіццём іканапіснага мастацтва Случчыны. А гісторыя гэта мае не менш чатырох соцен гадоў і з"яўляецца значнай старонкай старажытнага беларускага мастацтва. Іканапісцамі абразы пісаліся фарбамі на драўляных дошках. Выконваліся образы і на металічнай аснове, у тым ліку на золаце, а таксама рэльефныя, створаныя ў тэхніцы разьбы па дрэву. З XVIII стагоддзя пачалі пісаць абразы на палатне. Узнікае пытанне – дзе дзелася вялікая колькасць абразоў, створаных мясцовымі іканапісцамі напрацягу соцен гадоў?

Некалькі даўніх абразоў са Случчыны можна ўбачыць у экспазіцыі Нацыянальнага мастацкага музея ў Мінску. Акрамя таго, абразы са Случчыны захоўваюцца ў зборах некаторых іншых музеяў. Але гэта толькі лічаныя, воляй выпадку захаваўшыяся творы. Шмат абразоў дзелася няведама куды пасля массавага закрыцця слуцкіх храмаў у 1930 я гады. Многія, уратаваныя вернікамі ад рук ваяўнічых атэістаў, прапалі ў часы Айчыннай вайны. Але хочацца спадзявацца, што з гэтага багатага пласта мясцовай культуры не ўсё прапала беззваротна.

Нядаўна вучаніца мастацкай школы прынесла на заняткі знойдзены яе дзедам, жыхаром вёскі Іграева Слуцкага раёна, медны абразок. Выяўлены на ім сюжэт аказаўся знаёмым, аднак адлюстраваным у творах меднай пластыкі мне не сустракаўся. Аналогіяй яму з'яўляецца каменны рэльефны абразок «Цар Канстанцін і царыца Алена» XII стагоддзя, знойдзены ў 1967 годзе ў Полацку.

Слуцкі абразок двухбаковы, прамавугольны, памерам 4,5 на 3,5 см. На ім маюцца сляды механічных пашкоджанняў, карозіі. Па перыметры праходзіць акантоўка-рамка, на некаторых частках захаваўшая арнаментыку ў выглядзе зігзагападобнай лініі. Рэльефныя выявы моцна сцёртыя. На адваротным баку мелася двухфігурная выява. Магчыма, гэта сюжэт «Дабравешчанне». На пярэднім баку абразка бачым пяціканцовы крыж, які падтрымліваюць размешчаныя па яго баках дзве фігуры. Выява твару левай фігуры сведчыць, што гэта мужчына, справа, несумненна, жанчына. Зверху да абразка далучаецца вушка з адтулінай для шнурка. У агульнай форме выяў і ў дэталях назіраецца парушэнне прапорцый. Невялікая па памерах кампазіцыя вызначаецца лаканізмам і манументальнасцю. Разважанні, выкліканыя слуцкай знаходкай, дазваляюць звярнуць увагу на асобныя старонкі гісторыі Слуцка і выказаць меркаванне, што абразок гэты з'яўляецца ўзорам мясцовай вытворчасці.

Культ цара Канстанціна і царыцы Алены быў пашыраны ў Візантыі. На нашых землях шанаванне іх прыпадае пераважна на ранні перыяд гісторыі ўсходнеславянскага хрысціянства і адлюстроўвае тагачасныя сувязі з Візантыяй, яе ўплыў на мясцовае царкоўнае жыццё. Аднак у Слуцку і ў часы значна пазнейшыя не толькі помнілі старадаўніх візантыйскіх святых, але і меўся прысвечаны ім храм – царква святых цара Канстанціна і царыцы Алены. Яна стаяла ў Старым горадзе на вуліцы Капыльскай, а ў 2 й палове XVIII стагоддзя была перавезена на прадмесце Востраў. Старажытную востраўскую Міхайлаўскую царкву ў 1797 годзе з-за старасці закрылі, яе маёмасць перадалі Цараканстанцінаўскай, якую ў 1798 годзе пераасвяцілі і надалі імя Міхаіла-архангела. Гэты храм захаваўся. У даведніках ён прадстаўляецца як помнік архітэктуры XVIII–XIX стагоддзяў з рысамі барока і класіцызму.

Існаванне ў Слуцку Цараканстанцінаўскай царквы, несумненна, сведчыць аб царкоўных сувязях з Канстанцінопалем – горадам, названым ў гонар імператара Канстанціна, і месцам размяшчэння Канстанцінопальскага патрыярха. Гістарычныя звесткі гэта падцвярджаюць. Напрыклад, пасля прыняцця напрыканцы XVI стагоддзя Берасцейскай царкоўнай уніі, якую слуцкія цэрквы не падтрымалі, і да 1620 года калі, была адноўлена праваслаўная Кіеўская мітраполія, кіраўніцтва слуцкіх цэркваў напрамую падпарадкоўвалася Канстанцінопалю. У непасрэднае падпарадкаванне Канстанцінопальскаму патрыярху перайшоў у 1620 годзе слуцкі брацкі Праабражэнскі манастыр. У слуцкім Троіцкім манастыры з 1678 года жыў грэчаскі мітрапаліт Макарый Лігарыд.

Акрамя Цараканстанцінаўскай царквы, у Слуцку ў XVII–XVIII стагоддзях мелася Крыжаўзвіжанская царква, храмавае свята якой таксама было звязана з памяццю пра імператара Канстанціна і яго маці царыцу Алену. У гонар гэтых святых мясцовымі майстрамі ствараліся абразы, у ліку якіх можна назваць і разглядаемы намі абразок.

Хаця пра вытворчасць медналітых абразкоў у Слуцку на сёння звестак няма, вядома, што мастацтва апрацоўкі метала ў горадзе развівалася здаўна. Чаканшчыкі, гравёры, ліцейшчыкі, іншыя майстры стваралі абклады да абразоў і кніг, царкоўны і ўжытковы посуд, рэзалі пячаткі. У XVI–XVIII стагоддзях у Слуцку адлівалі званы і гарматы, на сценках якіх змяшчаліся рэльефныя геральдычныя выявы. Формачка для адліўкі ювелірных вырабаў археолагам Лявонам Калядзінскім была знойдзена на Слуцкім гарадзішчы нават у пластах XII стагоддзя. Таму можна сказаць з упэўненасцю, што нейкі час у Слуцку магла працаваць майстэрня па вытворчасці медных абразкоў – гэта адпавядала магчымасцям мясцовых майстроў. Сюжэт жа, адлюстраваны на разглядаемым абразку, у Слуцку, як бачым, быў запатрабаваны на працягу некалькіх стагоддзяў. Такім чынам можна сцвярджаць, што медны абразок «Цар Канстанцін і царыца Алена» – гэта выраб мясцовых майстроў і прызначаўся для мясцовых вернікаў. Наўрад ці ён зроблены ў XVIII стагоддзі – у яго характары адсутнічаюць прыкметы барочнай стылістыкі. Выгляду яго характэрны гарманічная ўраўнаважанасць і выразнасць, адпавядаючая прынцыпам рэнесансу. А перадача дэталяў фігур, складак адзення прамавугольнымі рыскамі пераклікаецца з прыёмамі старажытнарускага іканапісу. Можна назваць і XVI стагоддзе, аднак больш верагодна, што час з'яўлення абразка – XVII стагоддзе, на якое прыпадае перыяд актыўных кантактаў Случчыны з Канстанцінопалем.

Такім чынам, трэба адзначыць, што да нашага часу захаваўся цікавы твор дробнай пластыкі, які пашырае нашы ўяўленні пра мастацкую дзейнасць у старажытным Слуцку.

 

Ігар ЦІТКОЎСКІ
Газета «Iнфа-Кур'ер», 2007 

Иконка с редким сюжетом

В слуцкой Галерее искусств развёрнута выставка «Мир икон». Один из её разделов знакомит с иконами XVIII–XIX веков, хранящимися в фонде городского краеведческого музея. Из них только пять имеют местное происхождение. Такое незначительное количество произведений местных художников не позволяет музею познакомить зрителя с развитием иконописного искусства Слуцка. А история эта имеет не менее четырёх сотен лет и является значимой страницей древнего белорусского искусства. Иконописцами образа писались красками на деревянных досках. Выполнялись образа и на металлической основе, в том числе на золоте, а также рельефные, созданные в технике резьбы по дереву. С XVIII века начали писать иконы на холсте. Возникает вопрос – куда делось большое количество икон, созданных местными иконописцами на протяжении сотен лет?

Несколько древних икон со Слутчины можно увидеть в экспозиции Национального художественного музея в Минске. Кроме того, иконы со Слутчины хранятся в собраниях некоторых других музеев. Но это лишь считанные, волей случая сохранившиеся произведения. Много икон пропало неизвестно куда после массового закрытия слуцких храмов в 1930 е годы. Многие, спасённые верующими от рук воинствующих атеистов, исчезли во времена Отечественной войны. Но хочется надеяться, что из этого богатого слоя местной культуры не все сгинуло безвозвратно.

Недавно ученица художественной школы принесла на занятия найден её дедом, жителем деревни Играево Слуцкого района, медный образок. Показанный на нем сюжет оказался знакомым, однако отражённым в произведениях медной пластики мне не встречался. Аналогией ему является каменная рельефная иконка «Царь Константин и царица Елена» XII века, найденная в 1967 году в Полоцке.

Слуцкая иконка двусторонняя, прямоугольная, размером 4,5 на 3,5 см. На ней имеются следы механических повреждений, коррозии. По периметру проходит окантовка-рамка, на некоторых частях сохранившая орнаментику в виде зигзагообразной линии. Рельефные изображения сильно стёрты. На обратной стороне имелось двухфигурное изображение. Возможно, это сюжет «Благовещение». На лицевой стороне иконки видим пятиконечный крест, который поддерживают расположенные по его бокам две фигуры. Изображение лица левой фигуры свидетельствует, что это мужчина, справа, несомненно, женщина. Сверху к иконке присоединяется ушко с отверстием для шнурка. В общей форме образа и в деталях наблюдается нарушение пропорций. Небольшая по размерам композиция определяется лаконизмом и монументальностью. Размышления, вызванные слуцкой находкой, позволяют обратить внимание на отдельные страницы истории Слуцка и предположить, что иконка эта является образцом местного производства.

Культ царя Константина и царицы Елены был распространён в Византии. На наших землях почитание их приходится преимущественно на ранний период истории восточнославянского христианства и отражает тогдашние связи с Византией, её влияние на местную церковную жизнь. Однако в Слуцке, и во времена гораздо более поздние, не только помнили старинных византийских святых, но и имелся посвящённый им храм – церковь святых царя Константина и царицы Елены. Она стояла в Старом городе на улице Копыльской, а во 2 й половине XVIII века была перевезена в предместье Остров. Старую Островскую Михайловскую церковь в 1797 году из-за ветхости закрыли, её имущество передали Царе-Константиновской, которую в 1798 году переосвятили и присвоили имя Михаила Архангела. Этот храм сохранился. В справочниках он представляется как памятник архитектуры XVIII–XIX веков с чертами барокко и классицизма.

Существование в Слуцке Царе-Константиновской церкви, несомненно, свидетельствует о церковных связях с Константинополем – городом, названным в честь императора Константина, и местом расположения Константинопольского патриарха. Исторические данные это подтверждают. Например, после принятия в конце XVI века Брестской церковной унии, которую Слуцкие церкви не поддержали, и до 1620 года, когда была восстановлена православная Киевская митрополия, руководство слуцких церквей напрямую подчинялась Константинополю. В непосредственное подчинение Константинопольского Патриарха перешёл в 1620 году слуцкий братский Преображенский монастырь. В слуцком Троицком монастыре с 1678 года жил греческий митрополит Макарий Лигарид (Возможно здесь опечатка: сведений о Макарии Лигариде не найдено. Вероятно, речь идёт о Паисии Лигариде, в миру Пантелеймоне, православном митрополите Газы – В.Х.).

Кроме Царе-Константиновской церкви, в Слуцке в XVII–XVIII веках имелось Крестовоздвиженская церковь, храмовый праздник которой также был связан с памятью об императоре Константине и его матери царице Елене. В честь этих святых местными мастерами создавались образа, в числе которых можно назвать и рассматриваемую нами иконку.

Хотя о производстве медно-литых иконок в Слуцке на сегодня сведений нет, известно, что искусство обработки металла в городе развивалось издавна. Чеканщики, гравёры, литейщики, другие мастера создавали оклады к иконам и книгам, церковную и прикладную посуду, резали печати. В XVI–XVIII веках в Слуцке отливали колокола и пушки, на поверхности которых помещались рельефные геральдические изображения. Формочки для отливки ювелирных изделий археологом Леонидом Колядинским были найдены на Слуцком городище даже в слоях XII века. Поэтому можно сказать с уверенностью, что какое-то время в Слуцке могла работать мастерская по производству медных иконок – это соответствовало возможностям местных мастеров. Сюжет же, изображённый на рассматриваемой иконке, в Слуцке, как видим, был востребован в течение нескольких столетий. Таким образом, можно утверждать, что медная иконка «Царь Константин и царица Елена» – это изделие местных мастеров и предназначалось для местных верующих. Вряд ли она сделана в XVIII веке – в её характере отсутствуют признаки барочной стилистики. Её внешнему виду характерны гармоничная уравновешенность и ясность, соответствующая принципам ренессанса. А передача деталей фигур, складок одежды прямоугольными штрихами перекликается с приёмами древнерусской иконописи. Можно назвать и XVI столетие, однако более вероятно, что время появления иконки – XVII век, на который приходится период активных контактов Слуцка с Константинополем.

Таким образом, следует отметить, что до нашего времени сохранилось интересное произведение мелкой пластики, расширяющее наши представления о художественной деятельности в древнем Слуцке.

 

Перевод –
Владимир ХВОРОВ

 

 

 

Справка с сайта www.days.pravoslavie.ru

Равноапостольные царь Константин и матерь его царица Елена
Дни памяти: Март 6, Май 21

Равноапостольные царь Константин и матерь его царица ЕленаСвятой император Константин (306 – 337), получивший от Церкви именование Равноапостольный, а во всемирной истории наименованный Великим, был сыном цезаря Констанция Хлора (305 – 306), правившего странами Галлией и Британией. Огромная Римская империя была в то время разделена на Западную и Восточную, во главе которых находились два самостоятельных императора, имевшие соправителей, одним из которых в Западной половине и был отец императора Константина. Святая царица Елена, мать императора Константина, была христианкой. Будущий правитель всей Римской империи – Константин – был воспитан в уважении к христианской религии. Отец его не преследовал христиан в управляемых им странах, в то время, как во всей остальной Римской империи христиане подвергались жестоким гонениям со стороны императоров Диоклитиана (284 – 305), его соправителя Максимиана Галерия (305 – 311) – на Востоке и императора Максимиана Геркула (284 – 305) – на Западе. После смерти Констанция Хлора сын его Константин в 306 году был провозглашен войсками императором Галлии и Британии. Первым делом нового императора было провозгласить в подвластных ему странах свободу исповедания христианской веры. Фанатик язычества Максимиан Галерий на Востоке и жестокий тиран Максентий на Западе ненавидели императора Константина и злоумышляли его низложить и убить, но Константин предупредил их и в ряде войн, с помощью Божией, разбил всех своих противников. Он молил Бога дать ему знамение, которое воодушевило бы его войско храбро сражаться, и Господь явил ему на небе сияющее знамение Креста с надписью «Сим побеждай». Сделавшись полновластным правителем Западной части Римской империи, Константин издал в 313 году Миланский эдикт о веротерпимости, а в 323 году, когда воцарился как единственный император над всей Римской империей, распространил действие Миланского эдикта и на всю восточную часть империи. После трёхсот лет гонений христиане впервые получили возможность открыто исповедовать свою веру во Христа.

Отказавшись от язычества, император не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенёс свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Константин был глубоко убеждён, что только христианская религия может объединить огромную разнородную Римскую империю. Он всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил церкви, заботился о духовенстве. Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Для этой цели он направил в Иерусалим свою мать – святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные средства. Вместе с Иерусалимским Патриархом Макарием святая Елена приступила к поискам, и Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретён в 326 году. Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в пользу Церкви. Она приказала освободить все места, связанные с земной жизнью Господа и Его Пречистой Матери, от всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудить великолепный храм в славу Воскресения Христова. Святая Елена отдала Животворящий Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив трапезы для бедных, во время которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где вскоре скончалась в 327 году.

За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению Животворящего Креста царица Елена именуется Равноапостольной.

Мирное существование христианской Церкви было нарушено возникшими внутри Церкви нестроениями и раздорами от появившихся ересей. Ещё в начале деятельности императора Константина на Западе возникла ересь донатистов и новациан, требовавших повторения крещения над отпадшими во время гонений христианами. Эта ересь, отвергнутая двумя поместными соборами, была окончательно осуждена Миланским Собором 316 года. Но особенно губительной для Церкви оказалась возникшая на Востоке ересь Ария, дерзнувшего отвергнуть Божественную сущность Сына Божия и учить о тварности Иисуса Христа. По повелению императора, был созван в 325 году Первый Вселенский Собор в городе Никее. 318 епископов собрались на этот Собор, его участниками были епископы-исповедники в период гонений и многие другие светильники Церкви, среди которых – святитель Николай Мирликийский. Император присутствовал на заседаниях Собора. Ересь Ария была осуждена и составлен Символ веры, в который был внесён термин «Единосущный Отцу», навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о Божественности Иисуса Христа, принявшего человеческую природу для искупления всего человеческого рода.

Можно удивляться глубокому церковному сознанию и чувству святого Константина, выделившему определение «Единосущный», слышанное им в прениях Собора, и предложившему внести это определение в Символ веры.

После Никейского Собора равноапостольный Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой Константин в день Пятидесятницы в 337 году и был погребён в церкви святых Апостолов, в заранее приготовленной им гробнице.

 Назад
Комментариев: 0

Оставьте комментарий :

Имя (требуется)
E-mail (не публикуется) (требуется)
Защитный код:

 
Посещений: 1750. Последнее 2019-12-09 11:28:00
©Наследие слуцкого края
2012 все права защищены

При использовании материалов сайта ссылка на
«Наследие слуцкого края» и авторов обязательна
Слуцкий район, д. Весея, ул. Центральная, 9А
тел./факс (01795) 2-36-20
hvorov@inbox.ru